BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczewska Krystyna
Tytuł
Aktywność osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 2, s. 17-19, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Aktywizacja bezrobotnych, Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Rynek pracy, Badania ankietowe
Activity rate of population, Unemployed activation, Unemployment, Combat unemployment, Labour market, Questionnaire survey
Kraj/Region
Powiat łomżyński
Abstrakt
Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia, niezadowalające wskaźniki zatrudnienia w Polsce na tle innych krajów UE skłaniają do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jakie są uwarunkowania tej sytuacji i możliwości rozwiązania problemów polskiego rynku pracy? Zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych wśród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Łomży wskazują, iż podejmowane przez osoby bezrobotne działania okazują się niewystarczające, by uzyskać zatrudnienie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieling H.J., Deppe F. (1997), Arbeitslosigkeit und Wohlfartsstaat in Westeuropa. Neun Landem im Vergleich, Leske und Budrich, Opladen.
 2. Biuletyny Informacyjne PUP w Łomży za lata 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
 3. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 4. Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 5. Golinowska S., red. (1998), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne, IPiSS, Warszawa.
 6. Golinowska S., Radziwiłł A., Sobolewski M., Walewski M. (2003), Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim - stan obecny i perspektywy rozwoju, CASE, Warszawa.
 7. Grodzicki J. (2003), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Kabaj M., red. (2001), Badanie bezrobocia długookresowego, IPiSS, Warszawa.
 9. Kryńska E., Leszczewska K. (2002), Przeciwdziałanie bezrobociu na regionalnych i lokalnych rynkach pracy w: A. Ziomek (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach, GWSH, Katowice.
 10. Kryńska E., red. (1999), Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, IPiSS, Warszawa.
 11. Meyer H., (1999), Humankapitalabschreibung und Arbeitiosigkeit, Deutscher Universitats Verlag.
 12. Socha M., Sztanderska U. (2000), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu