BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czykier-Wierzba Dorota
Tytuł
Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach objętych celem 2. w latach 1994-1999
Use of the EU Structural Funds in the Areas Covered by Objective 2 between 1994 and 1999
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 1, s. 36-46
Słowa kluczowe
Polityka regionalna UE, Rozwój regionalny, Zacofanie gospodarcze, Fundusze strukturalne
EU regional policy, Regional development, Economic underdevelopment, Structural funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie kierunków i efektów wykorzystania funduszy strukturalnych w regionach objętych wsparciem w ramach celu 2. polityki strukturalnej Unii Europejskiej, czyli restrukturyzacji zacofanych regionów przemysłowych. Dokonano ogólnej charakterystyki regionów objętych celem 2. Omówiono pomoc z funduszy strukturalnych dla regionów objętych celem 2. w latach 1994-1999. Przedstawiono efekty wykorzystania funduszy strukturalnych w regionach objętych celem 2. w latach 1994-1999.

Between 1994 and 1999, backward (declining) industrial areas where business activity was dying out were supported by objective 2. The objective of the structural policy in those regions was their restructuring. 16.6 billion euro, i.e. 11 procent of the overall value of the structural funds, was set aside to support the regions covered by objective 2. Money coming from the structural funds was used to: develop the infrastructure, the human factor, to restore and reform industrial and municipal areas, to protect the environment and to provide technical assistance. The use of the structural funds between 1994 and 1999 led in these regions to an increase in GDP, in the employment rate and of the employees' skills, as well as to a decrease in unemployment rate and diversification of business activity. The process of restructuring the regions covered by the assistance under the objective 2, pursued between 1994 and 1999, has not come to an end and will be continued between 2000 and 2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A new partnership for cohesion, convergence, competitiveness, cooperation. Third report on economic and social cohesion. European Commission, Luxemburg 2004, s. 150-152.
  2. Die Auswirkungen der Strukturpolitik auf wirtschaftliche und soziale Kohäsion in der Union 1989-1999. Europäische Kommission, Luxemburg 1997, s. 167.
  3. H.B.: Na kawałek etatu. "Rzeczpospolita" z dnia 5 stycznia 2004 r.
  4. D. Hübner: Regionalne programy rozwoju instrumentem przebudowy strukturalnej. "Gospodarka Narodowa" nr 2-3/1995.
  5. J. Malan: Ex-post evaluation of 1994-1999 objective 2 programmes, http://europa.eu.int.comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evaluation_en.htm, s. 61-62, 64, 71, 167.
  6. Structural Actions 2000-2006. European Commission. Luxembourg 2000, s. 19.
  7. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory. Second report on Economic and Social Cohesion. Volume 1, European Commission, Luxembourg 2001, s. 124.
  8. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory. Second report on Economic and Social Cohesion. Volume 2, European Commission, Luxembourg 2001, s. 55, 129.
  9. R. Waniek: EG-Regionalpolitik für die Jahre 1994 bis 1999. "Wirtschaftdienst" 1994/I.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu