BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Lesław, Wędrowska Ewa
Tytuł
Inwestycje kapitałowe segmentu technologii innowacyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych
Capital Investments of Innovation Technologies Segment on Stock Exchange
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 1, s. 25-35, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Technologie telekomunikacyjne, Teleinformatyka, Rynek informatyczny, Atrakcyjność inwestycyjna, Inwestycje kapitałowe, Innowacje techniczne
Telecommunication technologies, Teleinformation, Information technology (IT) market, Investing attractiveness, Capital investments, Technical innovations
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie, pod względem zyskowności i ryzyka, najmłodszego Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech) z pozostałymi sektorami gospodarki. W opracowaniu wskazano specyficzne własności sektora teleinformatycznego. Szybki rozwój tego sektora wspierany jest w znacznej mierze przez inwestorów giełdowych. W artykule przedstawiono wyniki analizy inwestycji kapitałowych na podstawie modelu jednowskaźnikowego Sharpe'a ze szczególnym uwzględnieniem SiTech. Wykazano, na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie warszawskiej, że SiTech, do którego zaliczane są spółki branży teleinformatycznej, wyróżnia się wśród pozostałych segmentów. W szczególności spółki SiTech, w porównaniu ze spółkami pozostałych segmentów, charakteryzują się: (I) największą wrażliwością na zmiany koniunktury giełdowej; (II) największym i wysoce zróżnicowanym wpływem WIG na poziom stóp zwrotu poszczególnych walorów; (III) największym ryzykiem całkowitym inwestycji portfelowych.

The dynamic development of world telecommunication and computer science came together with period of alternatively constitutional in Poland. Her one need stepped out the commitments on development of telecommunicational activity large expenditures. The attractiveness of the telecom-IT sector caused the utilization to aims the private mainly. In conditions of violent development of informative technologies and telecommunicational and a huge investors' interests in companies of computer science, telecommunicational and mediumistic, companies of these trades were admitted to quotation in Warsaw Exchange. In article the youngest sector of Warsaw Exchange SiTech was compared to remaining segments under in relation to profitability and risk. The authors used as tools the quantitative methods the enabling the quantification of state of the telecom-IT sector in order to determine the specific properties of companies of the telecom-IT sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elton E. J., Gruber M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. Wig Press, Warszawa 1998
  2. Goliński M., Ocena poziomu rozwoju infrastruktury informacyjnej wybranych krajów, w: Modele informacyjne procesów gospodarczych, "Nowy Dziennik", Katedra Cybernetyki i B. O. WNE Uniwersytetu Warszawskiego, Seria: Studia Informatyki Gospodarczej, s. 302-312, Warszawa 1998
  3. Haugen R. A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996
  4. Mielcarek G., Segment innowacyjnych technologii na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 960, s. 33-47, Wrocław 2002
  5. Miesięczniki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 2000-2003
  6. Teluk T., E-biznes. Nowa gospodarka, Helion, 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu