BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rycak Magdalena
Tytuł
Funkcja organizacyjna przepisów regulujących wymiar i rozkład czasu pracy
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 7, s. 17-22
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Czas pracy, Organizacja pracy, Wydajność pracy, Polityka zatrudnienia
Labour law, Labour legislation, Working time, Work organisation, Labour efficiency, Employment policy
Abstrakt
Funkcja organizacyjna jest drugą, obok ochronnej, ważną funkcją przepisów regulujących wymiar i rozkład czasu pracy. Funkcja organizacyjna nazywana jest też w literaturze funkcją organizatorską lub organizującą. Wyniki badań wskazują, że zmiany wymiaru czasu pracy (jego wydłużanie lub skracanie) najczęściej powodowały proporcjonalne zmiany wyników produkcji. Z badań wynika także, że skracanie czasu pracy poniżej pewnego poziomu nie podnosi wydajności na godzinę.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Blanpain, Dialog społeczny. Współzależność gospodarcza i prawo pracy, w: Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 13-17 września 1999, s. 48-73
 2. M. Borucka-Arctowa, Społeczne poglądy na funkcje prawa, Wrocław 1982, s. 14 i nast.
 3. M. Carnoy, Utrwalanie nowej gospodarki. Praca, rodzina i społeczność w wieku informacji, Harvard University Press, London 2000.
 4. A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 55-56.
 5. A. Chobot, A. Kijowski, Nowa koncepcja zobowiązaniowego stosunku pracy, RPEiS 1988, nr 4.
 6. Czas pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 1996, s. 23.
 7. Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, s. 15-24.
 8. Dz. U z 31 maja 1999 r., nr 49, poz. 483 z późn. zm.
 9. L. Florek, Prawna ochrona pracowników, IPiSS 1990, s. 29.
 10. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 50.
 11. T. Kamiński, Zarządzanie czasem - racjonalizacja wykorzystania czasu pracy w procesach produkcyjnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1993, s. 29-30.
 12. W. Kopertyńska, Czas pracy i jego organizacja, w: Z. Jasiński (red.), Zarządzanie pracą, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1999, s. 179.
 13. Korea and the Knowledge-Based Economy. Information Society, OECD, World Bank Institute, Wyd. C. Dahlman and T. Anderson 2000, s. 11;
 14. J. Kotyński, Europejska przestrzeń gospodarcza oparta na wiedzy, KBN, Warszawa 2001, s. 33.
 15. L. Kozioł, Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle, Zeszyty Naukowe AE Kraków, Seria Specjalna, Monografie Nr 101/1991;
 16. OECD, Przeglądy gospodarcze 2000-2001, Polska, tłumaczenie Ministerstwo Gospodarki, s. 86.
 17. J. Rosner, Zagadnienia czasu pracy, KiW, Warszawa 1962, s. 68.
 18. B. Skowron-Mielnik, Elastyczność w gospodarowaniu czasem pracy, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 6;
 19. H. Strzemińska, Czas pracy i jego skracanie. Etapy, metody, efekty, PWE, Warszawa 1976, s. 132-137
 20. H. Strzemińska, Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników, IPiSS, Warszawa 2002, s. 21-22.
 21. H. Strzemińska, Elastyczny czas pracy i elastyczne zatrudnienie jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem w okresie reformowania gospodarki w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991, nr 1
 22. E. Szemplińska, Konsultacje i wyjaśnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 11, s. 42.
 23. E. Szemplińska, Konsultacje i wyjaśnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 12, s. 40.
 24. Zarządzanie zasobami czasu pracy. Doświadczenia krajów europejskich, IPiSS, Warszawa 2004, s. 72-85;
 25. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 3, s. 31.
 26. II UKN 512/98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu