BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomanek Artur
Tytuł
Wierzytelności pracownicze w postępowaniu upadłościowym prowadzonym z możliwością zawarcia układu
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 4, s. 26-31
Słowa kluczowe
Prawo upadłościowe, Postępowanie upadłościowe, Prawa pracownika, Wierzytelności, Zbiorowe stosunki pracy, Prawo pracy, Pracodawcy
Bankruptcy law, Bankruptcy proceedings, Employee rights, Liability, Collective labour relations, Labour law, Employers
Abstrakt
Ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze modyfikuje wierzycielski status pracownika w postępowaniu upadłościowym pracodawcy, wszczętym w celu zawarcia układu. Układ ten może prowadzić do redukcji zobowiązań upadłego ze stosunku pracy. Pracownicy upadłego mają zaś prawo aktywnego udziału w procedurze zawarcia układu. Dokonując oceny pozycji pracownika w tym postępowaniu, autor porównuje rozwiązania prawne dotyczące układu oraz porozumień zbiorowych o zawieszeniu niektórych uprawnień pracowniczych, stanowiących odmienną rodzajowo instytucję, mogącą służyć poprawie sytuacji ekonomicznej pracodawcy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Gersdorf, Próba umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu postanowień umów o pracę w polskim porządku prawnym, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr l, s. 12.
  2. G. Goździewicz, Uprawnienia przedstawicielstwa pracowniczego w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 10, s. 14.
  3. S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2000, s. 571-572.
  4. A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Kraków 2004, s. 225.
  5. P. Kirczuk-Antończak, Czynności syndyka w sprawach z zakresu prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr l, s. 20.
  6. J. Stelina, Nowe instytucje w prawie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 11, s. 23.
  7. D. Zienkiewicz (w:) Prawo upadłościowe i naprawcze – komentarz, Warszawa 2004, s. 505.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu