BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Helios Joanna
Tytuł
Prawo skargi do Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 3, s. 42-45, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna
Public aid
Firma/Organizacja
Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Commission, Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
Pojęcie pomocy publicznej nie zostało zdefiniowane w Traktacie ustanawiającym Wspólnoty Europejskie. Koncepcja została jednak rozwinięta w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dokumentach i aktach prawnych Komisji Europejskiej oraz w literaturze. Środki finansowe pochodzące ze źródeł publicznych kierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, zniekształcające konkurencję w ramach UE podlegają kontroli Komisji Europejskiej, która ma uprawnienia do zablokowania powyższych środków lub ustalenia, że konieczny jest ich zwrot, jeśli zostały one udzielone bez jej zgody lub wykorzystane w sposób sprzeczny z prawem WE.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Adamczak-Retecka, O. Hołub-Śniadach, Prawo integracji w pytaniach i w odpowiedziach,
 2. Art. 20 ust. 2 Counsil Regulation 659/1999/EC.
 3. Z. Brodecki (red.), LexisNexis, Warszawa 2005, s. 132.
 4. B. Banaszak, Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995.
 5. A. Blair, Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 327.
 6. M. Bychowska, Prawo konkurencji w Unii Europejskiej [w:] Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (red. A. Wróbel), Kraków 2002, s. 453.
 7. S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie WE. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zaka-mycze 2002, s. 34.
 8. A. Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002, s. 213-214.
 9. J. Planavova-Latanowicz, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 10. T. Skoczny, Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityka (red. J. Barcz), Warszawa 2003, s. 271 i n.
 11. R. Skubisz (red.), E. Skrzydło-Tefelska, A. Wróbel, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2003, s. 182.
 12. A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Zakamycze 2005.
 13. K. Wójtowicz, Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej [w:] System ochrony praw człowieka (B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M, Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz), Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu