BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska Beata
Tytuł
Przedstawicielstwo pracowników w europejskim prawie pracy - wybrane zagadnienia
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 4, s. 13-20
Słowa kluczowe
Przedstawicielstwo pracowników, Związki zawodowe, Prawo pracy, Prawa pracownika, Prawo WE
Employees representation, Trade unions, Labour law, Employee rights, European Community law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące przedstawicieli pracowników w europejskim prawie pracy. Autorka zwraca uwagę na przyczyny i skutki ogólnego charakteru definicji przedstawicieli pracowników oraz wskazuje na pośredni wpływ regulacji Unii Europejskiej na kształt systemów przedstawicielstwa pracowniczego w państwach członkowskich, zwłaszcza w tych, w których pracownicy są reprezentowani przez związki zawodowe.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Błaszczyk, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa 1988.
 2. M. Carley, Industrial Relations in the EU Member States and Candidate Countries, 2002.
 3. A. Dral, Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pełniących funkcje społeczne i obywatelskie - próba oceny obecnych rozwiązań i uwagi de legę ferenda, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 11, s. 66.
 4. L. Florek, Europejskie prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 15-16.
 5. L. Florek, Informacja i konsultacja pracowników w prawie europejskim, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 10.
 6. L. Florek, Przedstawiciele pracowników w europejskim prawie pracy (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, praca zbiorowa pod redakcją G. Goździewicza, TNOiK, Toruń 2001, s. 35.
 7. L. Florek, Zakazy wypowiedzenia umowy o pracę, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976, s. 7-8.
 8. L. Florek, M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, IPiSS, Warszawa 2000.
 9. G. Goździewicz, Reprezentacja praw i interesów pracowniczych (ogólna charakterystyka) (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, praca zbiorowa pod redakcją G. Goździewicza, TNOiK, Toruń 2001
 10. S. Koczur, P. Korus, Dialog społeczny - prawo pracowników do informacji i konsultacji, TAiWPN, Kraków 2003, s. 206.
 11. W. Sanetra, Dylematy ochrony działaczy związkowych przed zwolnieniem z pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 3, s. 34.
 12. A. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. 2, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 489-490.
 13. A. Świątkowski, Restrukturyzacja zakładu. Komentarz, Universitas, Kraków 2003, s. 247.
 14. A. Świątkowski, H. Wierzbińska, Dokumenty źródłowe Instytucji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa socjalnego, Musica Jagellonica, Kraków 1999, s. 103 i n.
 15. J. Wratny, Problem partycypacji pracowniczej na szczeblu zakładu pracy w Polsce na progu XXI wieku, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu