BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czempas Jan, Abgado Zachariasiewicz Magdalena de
Tytuł
System informacji przestrzennej jako narzędzie zarządzania rozwojem miasta
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 4, s. 37-49
Słowa kluczowe
Miasto, Zarządzanie miastem, Inwestycje miejskie, Samorząd terytorialny, System Informacji Przestrzennej
City, City management, City investments, Local government, Geographic Information System (GIS)
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie systemów informacji przestrzennej (SIP) oraz przedstawienie ich znaczenia dla usprawnienia procesu zarządzania zrównoważonym rozwojem jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności naświetlenie roli, jaką odgrywają one w stymulowaniu procesów inwestycyjnych na danym obszarze.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Brol: Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, Wrocław, AE, 1998, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 785.
 2. R. Brol: Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 3. J. Czempas: Inwestycje gminne - znaczenie i pomiar, (w:) Polska samorządność w integrującej się Europie (red. A. Szewczuk), I Forum Samorządowe, Szczecin 2004.
 4. J. Czempas: Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowickiego w latach 1992-1998, "Finanse Komunalne" 1999, nr 6.
 5. T. Donocik: Warunki wzrostu konkurencyjności województwa, (w:) Województwo śląskie, integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, A. Klasik 9red.), GWSP, Katowice-Chrzanów) 2001.
 6. G. Feyth, wykłady z przedmiotu Information territoriale, Institut d'Urbanisme de Grenoble, Universite Pierre Mendes France, Grenoble 2002.
 7. M. Gachowski: Systemy informacji przestrzennej podstawa współczesnej gospodarki przestrzennej gminy, Materiały wewnętrzne Urzędu Miasta Chorzów (niepublikowane), Chorzów 1997.
 8. K. Gawlikowska-Hueckel: Atrakcyjność inwestycyjna nowych województw, (w:) Polska Regionów, nr 4, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999.
 9. J. Gaździński: Systemy informacji przestrzennej, PPWK, Warszawa 1990.
 10. K i T. Jajuga: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 11. M. Kistowski, M. Iwańska: Systemy informacji geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowań w badaniach środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1997, s. 9.
 12. J. Koczubik: Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej w procesie tworzenia ofert inwestycyjnych, materiały wewnętrzne Urzędu Miasta Chorzów (niepublikowane), Chorzów 1997.
 13. W. Langer: Promocja inwestycyjna jako istotna determinanta rozwoju miast, (w:) Województwo śląskie, integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, A. Klasik (red.), GWSP, Katowice-Chorzów 2001.
 14. G. Michalski: Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, (w:) Materiały konferencyjne: "Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstwa", red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 837, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 15. D. Michel: Utilite et valeur de l'information geographique, Economica, Paryż 1990.
 16. A. Noworól: Instrumenty zarządzania rozwojem miasta, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 1998.
 17. W. Pęski: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa 1997, s. 17.
 18. J. Sopniewska: System informacji przestrzennej w Chorzowie, Materiały wewnętrzne Urzędu Miasta Chorzów (niepublikowane), Chorzów 1998.
 19. Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, D. C. Wagner (red.), Municipium, Warszawa 1999.
 20. H. Walica: Inwestycje przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamskiego, Skrypty uczelniane, Katowice 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu