BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopa Bogumiła (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nierówności dochodowe - język opisu
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 2, s. 1-4
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Nierówności płacowe, Nierówności społeczne, Zróżnicowanie płac, Dochody ludności, Nierówności dochodowe
Social policy, Wage disparities, Social inequality, Wage differential, People's income, Income inequalities
Kraj/Region
Świat
World
Abstrakt
Bez względu na ustrój społeczno-polityczny, poziom rozwoju gospodarczego, czy też realizowaną strategię rozwoju wszystkie kraje wykazują pewien stopień zróżnicowania w podziale dochodów. W artykule podjęto próbę wskazania konkretnych relacji pomiędzy zdefiniowanymi w niniejszym materiale terminami, takimi jak: dysproporcja, dywergencja, dywersyfikacja, nierówność społeczna, polaryzacja, itp. oraz ich uporządkowania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Dąbrówka, E. Geller, Słownik antonimów, Horyzont, Warszawa 2001, s. 101.
 2. S. Golinowska, Nierówności społeczne: identyfikacja i możliwości wyrównania, w: Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport 49, Warszawa 2002, s. 27-29.
 3. Income lnequality: Issues and Policy Options, A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, 27-29 August 1998.
 4. M.G Kendall, W.R Buckland, Słownik terminów statystycznych, wyd. II, PWE, Warszawa 1986, s. 28.
 5. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wyd. Muza SA, Warszawa 2003, s. 137, 430.
 6. T. Kowalik, Sprawiedliwość dystrybutywna jako wyzwanie transformacyjne, w: G.W. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki; perspektywy i uwarunkowania, Wyd. WSPiZ im. L. Kożmińskiego, Warszawa 2002, s. 144.
 7. Z. Kurzowa (red.), Słownik synonimów polskich, WN PWN, Warszawa 2002, s. 864.
 8. S. Kuznets, Wzrost gospodarczy narodów, PWE, Warszawa 1976.
 9. Marshall G. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004, s. 283.
 10. E. Mączyńska, Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej - sympozjum Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, "Ekonomista" 2003, nr 5 (głos w dyskusji Z. Sadowskiego), s. 653.
 11. Z. Morecka (red.), Teoria i praktyka podziału, PWE, Warszawa 1988, s. 13.
 12. Nowy leksykon, PWN, Warszawa 1998, s. 411.
 13. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti BC, Toruń 1997, s.139.
 14. M. Pacholski, A. Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. AE, Kraków 2001, s. 192-193.
 15. W. Sadowski (red.), Mała encyklopedia statystki, PWE, Warszawa 1976, s. 101.
 16. R.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa 1996, s. 30 i 50.
 17. Słownik ekonomiczny i finansowy, Wyd. Książnica, Warszawa 1995, s. 44.
 18. Słownik języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1979, s. 136-137.
 19. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1995, s. 252.
 20. M. Sobczyk, Statystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004, s. 32.
 21. B. Szopa Nierówności w czasie i przestrzeni, w: Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport 49, Warszawa 2002, s. 40-48.
 22. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 r., GUS, Warszawa 2002, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu