BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trocki Michał
Tytuł
Tożsamość nauk o zarządzaniu
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 1, s. 7-10
Słowa kluczowe
Nauka, Zarządzanie, Metodologia nauki
Science, Management, Methodology of science
Abstrakt
Przybliżono pojęcie "tożsamość nauki". Przedstawiono wyniki badań tożsamości nauk o zarządzaniu podjętych przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Omówiono tożsamość rezultatową, funkcjonalną oraz instytucjonalną nauk o zarządzaniu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. BOGDANIENKO i inni, Stanowisko w sprawie propozycji określenia zakresu problemowego nauk o zarządzaniu i ich rozgraniczenia w stosunku do pokrewnych dyscyplin i dziedzin nauki, Toruń 2004.
 2. H. BOUCHIKHI, J. KIMBERLY, Escaping the Identity Trap, "Sloan Management Review" 2003, nr 3.
 3. W. GABARA, Zarys kierunków w nauce organizacji i zarządzania na tle rozwoju techniki i przeobrażeń społecznych, SGPiS, Warszawa 1978, s. 12 i dalsze.
 4. W. M. GRUDZEWSKI, Charakterystyka dyscypliny zarządzanie, Warszawa 2004.
 5. T. KOTARBIŃSKI, Elementy teorii poznania i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986, s. 291.
 6. A.K. KOŹMIŃSKI, Program działań KNOiZ zmierzających do uznania "Organizacji i zarządzania" lub "Zarządzania" za odrębną (od nauk ekonomicznych) dyscyplinę naukową, Warszawa 2004.
 7. L. KRZYŻANOWSKI, Nauki o organizacji i zarządzaniu. Próba ujęcia syntetycznego, "Organizacja. Metoda. Technika" 1989, nr 6.
 8. L. KRZYŻANOWSKI, Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 9. Z. MIKOŁAJCZYK, Charakterystyka dyscypliny nauki o zarządzaniu (zarządzanie), Łódź 2004.
 10. Nauka polska: Instytucje naukowe, www.opi.org.pl
 11. Nauka polska: Instytucje społeczne, www.opi.org.pl
 12. G. NIZARD, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. T. PSZCZOŁOWSKI. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 227-228.
 14. Ramowe zasady i definicje oceny parametrycznej. Lista czasopism Zespołu H-02, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003.
 15. Rocznik Statystyczny 2002, GUS, Warszawa 2003.
 16. Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu