BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 1, s. 11-14
Słowa kluczowe
Innowacje, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność gospodarki
Innovations, Enterprise competitiveness, Enterprise innovation, Innovation economy
Abstrakt
Zwrócono uwagę na innowacje jako kluczowy czynnik dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i całych gospodarek. Przedstawiono definicję innowacji. Dokonano charakterystyki rozwoju systemów innowacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. BARUK, Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 3, s. 55.
 2. J. BARUK, Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992, s. 33-39.
 3. J. BARUK, Postawy kierowników wobec innowacji w małych i średnich firmach, [w:] Kierunki zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1999, s. 67-70.
 4. J. BARUK, Zarządzanie zmianami oparte na modelu krzywej "S", [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. KNOSALI, WNT, Warszawa 2003, s. 60-67.
 5. Green Paper on Innovation, European Commission, December 1995, s. 4.
 6. J. JOHANNESSEN, B. OLSEN, G. LUMPKIN, Innovation as Newness: What is New, How New, and New to Whom?, "European Journal of Innovation Management" 2001, nr 1, s. 20.
 7. Ph. KOTLER, Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Printice-Hall, New Jersey 1978, s. 224.
 8. I. NONAKA, H. TAKEUCHI, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 74.
 9. A. POMYKALSKI, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 13.
 10. J. SCHUMPETER, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 11. P.R. WHITFIELD, Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu