BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota
Tytuł
Niektóre innowacyjne produkty oszczędnościowe dla inwestora indywidualnego
Some Innovations of Saving Products for Individual Investors
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (5), 2006, nr 1120, s. 45-60, bibliografia 11 poz.
Słowa kluczowe
Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Innowacyjność, Polityka innowacyjna, Fundusze inwestycyjne
Polish Act on Investment Funds, Innovative character, Innovation policy, Investment funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja innowacyjnych produktów oszczędnościowych, którymi są fundusze dla indywidualnych klientów banku.

Personal saving market has risen fast after Poland's to the European Union. The growth of saving market was caused by higher competition in common financial market. New regulations of mutual funds have become strong impulse for financial innovations in Poland. This paper discusses modern saving products and expected tendencies of investment fund market development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Giełdowy debiut Arka BZ WBK Fundusz Nieruchomości SFIZ, www.analizy.pl.
  2. Korenik D., Konkurencja i konkurencyjność banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku (rynek klientów indywidualnych i gospodarczych), AE, Wrocław 2002.
  3. Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, www.fi.com.pl.
  4. Prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości, Wyd. Specjalistycznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Poznaniu, Poznań 2004.
  5. Raport dotyczący rynku nieruchomości w Polsce, Agencja Nieruchomości OberHaus, październik 2004.
  6. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych DzU 2004 nr 146, póz. 1546).
  7. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 1997 nr 139 póz. 933).
  8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (DzU 1991 nr 35). [10] www.fondsweb.de.
  10. www.investmentfonds.de.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu