BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadro Dominika
Tytuł
Funkcja SPV w procesie sekurytyzacji
The Function of Spy in the Securitisation Process
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (5), 2006, nr 1120, s. 74-81, bibliografia 11 poz.
Słowa kluczowe
Aktywa, Sekurytyzacja aktywów, Wierzytelności
Assets, Asset securitisation, Liability
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie omawia istotę procesu sekurytyzacji, którym jest minimalizacja wpływu ryzyka związanego z działalnością firmy. Proces ten jest możliwy dzięki powołaniu specjalnego podmiotu tj. spółki specjalnego przeznaczenia (SPV – Special Purpose Vehicle), którego celem jest tylko uczestnictwo w omówionym procesie.

Securitisation has achieved the great success both as an alternative source of capital and as a tool of assets management. One of the reasons is the possibility of adjustment of the process to legislative and market requirements of each country thanks to a construction of the transaction. One element of a construction is SPV, which eliminates the risk of initiator but also participates in other many aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gudkova S., Sekurytyzacja należności kredytowych banków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 2. Jaroński P., Nowe zjawisko prawne, finansowe i bankowe, "Rzeczpospolita" nr 125, 29.05.1998.
 3. Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z póz. zm.
 4. Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 5. Prawo bankowe. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn.zm.
 6. Raczkowska I.A., Sekurytyzacja wierzytelności bankowych. Podstawowe zagadnienia prawne, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001.
 7. Rosenthal J. A., Ocampo J.M., Securitization of Credit, inside the New Technology of Finance, McKinsey & Company, Inc., USA 1988.
 8. Rzeżuchowska G., Banki bez tajemnic, "Gazeta Finansowa" nr 49, 04.12.2004.
 9. Styn I., Co to jest sekurytyzacja aktywów?, "Rynek Terminowy" nr 14, 4/01.
 10. Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 1997 r. (DzU 1997 nr 118, póz. 754 z póz. zm.).
 11. Wysokiński A., Niewykorzystana szansa, "Gazeta Bankowa" nr 29, 18-24 lipca 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu