BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gubernat Ewa
Tytuł
Ubezpieczenia zdrowotne - szanse, zagrożenia oraz perspektywy ich rozwoju w polskich realiach
Health Insurance - Chances, Threats and Prospects of its Development in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (5), 2006, nr 1120, s. 109-116, bibliografia 6 poz.
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia zdrowotne
Insurance activity, Health care insurance
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Opracowanie omawia szanse, zagrożenia oraz perspektywy rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

Health is one of the most important values in human life. As the general system of health insurance is unolergoing financial slump and because health insurance fees are insufficient, one has to search for other alternative ways of insurance. And so voluntary health inurance is considered more frequently. It is possible to distinguish a lot of chances for the development of this market. However, as society is not educated enough this is the biggest barrier to popularize health insurance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hadyniak В., Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, [w:] Podstawy ubezpieczeń, łom l, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
  2. Holly R., Miejsce i rola ubezpieczeń komercyjnych w systemie powszechnego zabezpieczeniu zdrowotnego w Polsce, [w: j Koncepcje zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej-doświadczenia i propozycje na przyszłość. red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski, PRYMAT, Wrocław 2004.
  3. Kruszewska X., Kwestia czasu, "Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja" 2005 nr 2.
  4. Kruszewska X., Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego - wyzwania i oczekiwania, tekst wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004.
  5. Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1999.
  6. Pukała R., Główne bariery rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych, "Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja" 2005 nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu