BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut Joanna
Tytuł
Podstawowe założenia MSSF 1 - zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
Fundamental Assumptions of Mssf 1 - the Application of International Financial Reporting Standards for the First Time
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (5), 2006, nr 1120, s. 117-128, bibliografia 11 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Spółki, Rachunkowość
International Financial Reporting Standard, Companies, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Omówiono zakres zastosowania MSSF ich podstawowe założenia w spółkach giełdowych po raz pierwszy.

The objective of the hereby article is to discuss basic regulations included in FAIS 1 "Application of Financial Accounts International Standards for the first time" and their influence on accountancy practice. Special attention was paid to facultative and obligatory exclusions covered by the standard regarding most important issues resulting from changing into FAIS. FAIS is of significant importance due to preparations for the common application of IAS till 2005 by the European public companies with regard to the European Union strategy related to accountancy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frędzel M., Turzyński M., Zastosowanie MSR jako podstawy sprawozdawczości finansowej, "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2004 nr 6.
  2. IFRS l First-lime Adoption of International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board, London 2003.
  3. Ignatowski R., Zmiany w MSR i Dyrektywach Unii oraz ich wpływ na rozwiązania krajowe, Zeszyty teoretyczne rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych Polsce. Warszawa 2004, t. 18 (74).
  4. Jarugowa A., Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości, "Rachunkowość" 2000 nr 10.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Ernest & Young Audit Sp. z o.o., 2004.
  6. MSSF l - Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, PriceWaterhouseCoopers, 2005.
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
  8. Szczerbak M., MSR w Polsce już od l stycznia 2005 roku, "Vademécum Podatkowo-Księgowe" 2005 nr l (176).
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (DzU nr 213, póz. 2155).
  10. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy jako podstawy rachunkowości, Ernest & Young Audit Sp. z o.o" 2003. [11] 2005 - Przygotowani czy jeszcze nie?, PriceWaterhouseCoopers, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu