BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Józefowicz Barbara
Tytuł
Marka i jej znaczenie w przedsiębiorstwie
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 4, s. 13-16
Słowa kluczowe
Marka, Wartość marki, Strategia produktu
Brand, Brand value, Product strategy
Abstrakt
Przeanalizowano definicje marki występujące w literaturze naukowej. Przedstawiono wyniki badań dotyczących interpretacji marki w praktyce. Omówiono tradycyjne oraz nowoczesne funkcje marki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. AAKER, Managing Brand Equity, Free Press, New York 1991, s. 7.
 2. D.F. D'ALESSANDRO, Kreowanie marki, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001, s. 10-12.
 3. J. ALTKORN, Informacyjne funkcje znaków towarowych, "Handel Wewnętrzny" 1995, nr 5-6.
 4. J. ALTKORN, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 11-12.
 5. M.A. BORUC, Raport o marce, Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych PRO-MARKA, Warszawa 1999, s. 19.
 6. L. de CHERNATONY, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 24.
 7. L. de CHERNATONY, F. DALL'OLMO RILEY Defining a "Brand": Beyond the Literature with Experts Interpretations, "Journal of Marketing Management" 1998, nr 14.
 8. I. ESCHER, Strategie produktowe polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian - tom I, Raport z badania, redaktor naukowy S. KACZMARCZYK, UMK, Toruń 2002, s. 72-73.
 9. M. GOŁAWSKA, Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów - cz. 2, "Marketing i Rynek" 1998, nr 12, s. 40.
 10. M. GOODYEAR, Divided by a Common Language, "Journal of the Market Research Society" 1996, nr 38, s. 110-122.
 11. J.P. JONES, What's in the Name? Advertising and the Concept of Brands, Lexington 1986, s. 29.
 12. J. KALL, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 11-12.
 13. Ph. KOTLER, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 93.
 14. Ph. KOTLER, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 410.
 15. Ph. KOTLER, G. ARMSTRONG, Principles of Marketing, Prentice Hall International, London 1989, s. 248.
 16. M. MARCINKOWSKA, Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 136.
 17. J. MARCONI, Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 2002, s. 31.
 18. Podstawy marketingu, red. J. ALTKORN, Instytut Marketingu, Kraków 1996, s. 151.
 19. M.E. PORTER, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994, s. 54.
 20. Z. PRZYBYŁOWSKI, S.W. HARTLEY, R.A. KERIN, W. RUDELIUS, Marketing, Dom Wydawniczy ABC 1998, s. 305.
 21. G. URBANEK, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 14, i inni.
 22. Ustawa z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.).
 23. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 24. Z. WAŚKOWSKI, Strategia marki, [w:] Strategie marketingowe, redaktor naukowy H. MRUK, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 121.
 25. M. WITEK-HAJDUK, Kształtowanie marki, [w:] J. MAZUR (red.) Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difm, Warszawa 2002, s. 115.
 26. M. ZBORALSKI, Nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu