BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Piotr
Tytuł
Wpływ koniunktury na kształtowanie się dochodów budżetowych z podatku od dochodów osobistych
The Influence of Business Cycle Phase on Budgetary Revenues from Personal Income Tax
Źródło
Ekonomista, 2005, nr 1, s. 49-76, bibliogr. 17 poz
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet państwa, Dochody budżetowe, Podatki, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Koniunktura gospodarcza, Wahania koniunkturalne, Analiza ekonomiczna
Public finance, State budget, Budget revenue, Taxes, Individual income tax, Business trends, Business fluctuations, Economic analysis
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W pracy zanalizowana została wrażliwość dochodów publicznych z podatku dochodowego od osób fizycznych na wahania koniunktury w latach 1995-2005. Krótkookresowe elastyczności poszczególnych kategorii podatku PIT względem PKB wyznaczone zostały na podstawie analizy ekonometrycznej wpływu wahań produkcji na kształtowanie się bazy podatkowej oraz analizy systemu podatkowego.

The article takes up the issue of sensitivity of public revenue originating from personal income tax (PIT) proceeds to fluctuations in macroeconomic prosperity. Short term elasticities in separate components of PIT were arrived at via the study of output fluctuations' impact on the tax assessment base. The results of the analysis suggest that short term elasticity of budgetary revenue from PIT is higher than one (during 1995-2003 it amounted, on the average, to 1.23). This implies that changes in PIT inflows are relatively greater than fluctuations in GDP. Higher short term elasticity in PIT revenues in relation to GDP also signifies that during expansion phase public finances should enjoy a marked increase in revenues derived from PIT collection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bouthevillain C, Quinet A., The Relevance of Cyclically-Adjusted Public Balance Indicators - The French Case, w: Indicators of Structural Budget Balances, Banca D'ltalia, Rome 1999.
 2. Brandner P., Diebalek L., Schuberth H., Structural Budget Deficits and Sustainability of Fiscal Positions in the European Union, Oesterreichische Nationalbank, "Working Paper" 1998, nr 26.
 3. Coricelli F., Ercolani V., Cyclical and Structural Deficits on the Road to Accession: Fiscal Rules for an Enlarged European Union, Centre for Economic Policy Research, "Discussion Paper Series" 2002, nr 3672.
 4. Czyżewski A., Łapińska-Sobczak N., Zatrudnienie i bezrobocie a płace i koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2001, nr 4.
 5. De Cos P.H., Some Considerations Regarding the Calculation of Cyclically Adjusted Balances, w: Indicators of Structural Budget Balances, Banca D'ltalia, Rome 1999.
 6. European Economy. Public Finances in EMU- 2000, Office for Official Publications of the EC, European Commission, Belgium 2000.
 7. Fiscal Policy: Public Finances and the Cycle, HM Treasury, Budget Publications, London 1999.
 8. Giorno G, Richardson P., Roseveare D., van den Noord P., Potential Output, Output Gap and Structural Budget Balances, "OECD Economic Studies" 1995, nr 24.
 9. Krajewski P., Wrażliwość podatku dochodowego od osób prawnych na wahania koniunktury, opracowanie w ramach projektu KBN: "Miary nierównowagi finansów publicznych oraz reguły fiskalne jako metoda jej ograniczenia" 2004.
 10. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 11. Lewis W., jr., Federal Fiscal Policy in the Postwar Recessions, The Brookings Institution, Washington 1962.
 12. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2002.
 13. Momigliano S., Staderini A., A New Method of Assessing the Structural Budget Balance: Results for the Years 1995-2000, w: Indicators of Structural Budget Balances, Banca D'ltalia, Rome 1999.
 14. Murchison S., Robbins J., Fiscal Policy and the Business Cycle: A New Approach to Identifying the Interaction, w: The Impact of Fiscal Policy, Banca D'ltalia, Rome 2002.
 15. Tokarski T., Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w wybranych krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 7-8.
 16. Url T, How Serious is the Pact on Stability and Growth?, Austian Institute of Economic Research, Vienna 1997.
 17. Van den Noord P., The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and Beyond, OECD, "Economic Department Working Papers" 2000, nr 230.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu