BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chadam Jan
Tytuł
Wpływ uczestników organizacji wielopodmiotowych na wyniki finansowe badanych grup kapitałowych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 1, s. 27-30
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa, Wynik finansowy
Capital group, Consolidated financial statements, Financial analysis, Financial performance
Abstrakt
W artykule wykorzystano informacje zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w sprawozdaniach finansowych poszczególnych uczestników ugrupowań do oceny wpływu podmiotów dominujących i spółek zależnych na wyniki finansowe polskich grup kapitałowych. Szczegółowej analizie poddano strukturę wyników ze sprzedaży i wyniku netto według kryterium wpływu podmiotu dominującego i pozostałych uczestników grupy na te elementy rachunku zysków i strat. Do badań wykorzystano oficjalne raporty finansowe spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które publikują skonsolidowane sprawozdania finansowe swoich grup kapitałowych. Zastosowano ponadto podział grup kapitałowych według prowadzonej działalności (zgodnie z PKD), co pozwoliło dodatkowo wnioskować w zakresie branżowych uwarunkowań funkcjonowania tych organizacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. CHADAM, Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2.
  2. J. CHADAM, Wpływ uczestników organizacji wie-lopodmiotowych na poziom, przychodów ze sprzedaży badanych ugrupowań, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu