BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ożga Joanna, Jaśkowski Piotr
Tytuł
Strategiczna karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Balanced Scorecard in Enterprise Management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 4, s. 14-24, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja biznesu, Strategiczna Karta Wyników
Enterprise management, Business management, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o strategiczną kartę wyników na przykładzie firmy budowlanej. Zwrócono uwagę na takie powiązanie celów cząstkowych z celami strategicznymi, które pozwoli na bieżącą kontrolę efektów realizacji długofalowych zamierzeń. Proponowana koncepcja zarządzania umożliwia zrównoważenie odmiennych, często sprzecznych ze sobą celów przedsiębiorstwa.

The paper deals with the management concept based on application of balanced scorecard presented on the example of a construction enterprise. Particular attention is paid to such a link between fragmentary targets and strategic targets of the company which enables a current control of the fulfilment of long-term targets. The proposed management concepts enable to balance various, often contradictory enterprise objectives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001.
  2. Eccles R.G., The Performance Measurement Manifesto, Harvard Business Review On Measuring Corporate Performance, 1998.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
  4. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  5. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, January - Feburary 1992.
  6. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
  7. Kaplan R.S., Norton D.P., The Strategy Focused Organization - How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2001.
  8. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, 2004.
  9. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000.
  10. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu