BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Barbara, Juchniewicz Małgorzata
Tytuł
Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw
Barriers to Innovation Activity for Polish Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 4, s. 51-57
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna
Innovations, Enterprise innovation, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono względnie niski poziom innowacyjności krajowych przedsiębiorstw. Dane w niniejszej analizie pochodzą z lat 1994-2000. Realizację projektów innowacyjnych utrudniają głównie przyczyny ekonomiczne - zbyt wysokie koszty innowacji, zbyt wysokie oprocentowanie kredytów, brak własnych środków oraz ograniczone możliwości dostępu do finansowania zewnętrznego.

The main concern of the paper is a relatively low level of innovativeness among domestic enterprises. The authors indicate economic factors, such as too high costs of innovations and interests of bank credit, lack of capital means and limited access to external financing, as main barriers to realisation of innovation projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gospodarka Oparta na Wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie, Warszawa-Kraków 2002.
 2. W. Grudzewski, I. Hejduk, Akademicka przedsiębiorczość źródłem rozwoju nowoczesnej techniki i technologii, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9, 10/1997.
 3. W. Janasz, K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 4. Nauka i Technika w 2002 r. www.stat.gov.pl
 5. A. Nowak-Far, Globalna konkurencja, PWN, Warszawa 2000.
 6. J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999.
 7. K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 8. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999, GUS, Warszawa 2000.
 9. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce, GUS, Warszawa 1998.
 10. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 11. M.A. Weresa, Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki: pozycja w świecie i regionie, [w:] Red. H. Brdulak, T.Gołębiowski, Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difm, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu