BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczny Sławomir
Tytuł
Ocena potencjału ekonomicznego i technicznego rolniczych surowców odnawialnych do wykorzystania w warunkach polskich
Estimation of Economic and Technical Potential of Agricultural Renewable Raw Materials in Aspect of UE Requirements
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 1, s. 412-419, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Alternatywne źródła energii, Zasoby naturalne odnawialne, Produkcja rolna, Surowce energetyczne, Biopaliwa, Biomasa
Alternative energy sources, Renewable natural resources, Agricultural production, Energy raw materials, Biofuels, Biomass
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor rozpoczął od omówienia potencjału energetycznego i technicznych właściwości biomasy, następnie przedstawił efekty ekonomiczne stosowania biomasy w energetyce. W opracowaniu posłużył się metodą opisową w części prezentującej korzyści wynikające ze stosowania surowców odnawialnych oraz metodą analizy kosztów przy porównywaniu poszczególnych rodzajów wykorzystywanych nośników energii.

There are many of advantage showing on need of development of energetic using solid bio-fuels as sources of energy - This is team of factors about social, economic, agricultural and ecological character. This is chance for local communities on country- grounds, for local agribusiness development and of new work in the country and possibilities of additional incomes from tillage of energetic plants. Realized in Poland investments are characterized high with individual investment -costs. For energetistic use solid biofuels speak their very low one year's costs of gaining over. Greatest economic effectivity and least technological requirements has straw. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. EC BREC, Biomass Energy Strategies for Central & Eastern European Countries - Report for the FAIR program of the European Commission, Warszawa 1998.
  2. Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, Ekspertyza przygotowana na potrzeby Ministerstwa Środowiska 1999/2000, Warszawa 2000.
  3. Grzybek A, Gradziuk P., Kowalczyk K., Słoma - energetyczne paliwo -poradnik, AR Lublin, IB-M ER, Warszawa 2001.
  4. Guzenda R., Świgoń J., Techniczne i ekologiczne aspekty energetycznego wykorzystania drewna i odpadów drzewnych, "Gospodarka Paliwami i Energią" 1997, nr l (512).
  5. http://www.eko. wroc.pl/cieplej/eo/cieplownie_na_biomase.shtml.
  6. Kowalik P., Elektryczność z biomasy, Materiały Piątej Konferencji nt. "Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska", 15-17 październik 1997, Gdańsk. Wyd. ODTK RS NOT Warszawa, t. I.
  7. Pisarek M., Wykorzystanie biopaliw stałych na cele energetyczne w warunkach Polski, Materiały Konferencyjne "Odnawialne źródła energii jako element planowania rozwoju lokalnego", Warszawa 9-10 maja 2002, EC BREC 2002.
  8. Soliński I. (red.), Prognozy kosztów oraz konkurencyjność odnawialnych i nieodnawialnych nośników energii w Polsce. Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, Studia i Rozprawy nr 34, Kraków 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu