BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błędowski Piotr, Kubicki Paweł
Tytuł
Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 11-12, s. 36-38, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Samorząd terytorialny, Polityka społeczna
Poverty, Social exclusion, Local government, Social policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Diagnozowanie potrzeb w skali lokalnej stwarza możliwość lepszego rozpoznania warunków bytu ludności i dostosowania form działania instytucji polityki społecznej do lokalnej specyfiki. Celem badania była ocena działań samorządów lokalnych na rzecz zapobiegania, zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wyniki badania potwierdziły tezę, że działania samorządu lokalnego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa należy uznać za mało skuteczne. W artykule umieszczono tabelę: Charakterystyka badania terenowego w wybranych gminach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chłoń-Domińczak A. (2005), Strategia integracji społecznej - Polska a Unia Europejska, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, IPISS, Warszawa.
  2. Council (1989), Resolution of the Council and of the ministers for social affairs meeting within the Council of 29 September 1989 on combating social exclusion, OJEC, C 277, Brussels.
  3. Czarnowski S. (1956), Ludzie zbędni w służbie przemocy, w: S. Czarnowski, Dzieła, t. 2, PWN,Warszawa.
  4. Estivill J. (2003), Concepts and Strategies for Combating Social Exclusion. An Overview, ILO, Genewa.
  5. Frieske K.W. (2005), Społeczne wykluczenie: o nicowaniu pojęć, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, l. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, IPiSS, Warszawa.
  6. Giddens A. (2004), Socjologia, PWN, Warszawa.
  7. Kurzynowski A., red. (2003), Polityka społeczna, SGH, Warszawa.
  8. Szczepański J. (1966), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
  9. Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu