BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Agnieszka
Tytuł
Bezrobocie w pow. ostrowieckim na tle woj. świętokrzyskiego
Unemployment in the Ostrowiecki Poviat in the Light of the Świętokrzyskie Voivodship
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 2, s. 47-55, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Analiza danych statystycznych
Labour market, Unemployment, Statistical data analysis
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Bezrobocie może powodować zmiany w strukturze funkcjonalnej obszaru. Dotyczy to w szczególności tych obszarów, których cechą charakterystyczną jest dominacja jednego działu gospodarki. Przykładem może być pow. ostrowiecki w woj. świętokrzyskim. Jest on szczególnie narażony na bezrobocie ze względu na istniejącą tu dominację przemysłu hutniczego i metalurgicznego. Pow. ostrowiecki ma największe bezrobocie w regionie świętokrzyskim. Celem artykułu jest ukazanie zmian stanu i struktur bezrobocia oraz jego skutków na obszarze o monofunkcyjnej strukturze zatrudnienia.

The Ostrowiecki poviat is an area especially exposed to unemployment taking into consideration an existing mono-culture and strong collapse of industry production. Regions with the lowest level of employment are characteristic of the highest level of unemployment. Unemployment affected gminas: Bodzechów, WaŚniów and Baltów where a number of unemployed persons positively exceeded a number of persons employed out of agriculture. Growth of unemployment in the Ostrowiecki poviat in 1993-2007 is a result of increasing affluence of persons into unemployment and increasing a lifelong. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyż T., 1992, Struktura bezrobocia w Polsce, "Czasopismo Geograficzne", Wrocław, nr l, s. 66-83
 2. Dach Z., 1993, Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, nr 16, PAN, Kraków
 3. Gawryszewski A., Potrykowska A., Korcelli P., 1992, Przestrzenna struktura ludności Polski, Tendencje i perspektywy, Studia KPZK PAN, Warszawa, T. XCVIII, s. 111
 4. Jaworska E., Szulc T., 1993, Bezrobocie i bezrobotni, "Wiadomości Statystyczne", GUS, nr 6, s. 4-8
 5. Jeruszka U. T., 1998, Bezrobocie absolwentów - trudny problem, Szkoła zawodowa, Warszawa, nr 9, s. 29-35
 6. Kwiatkowski E., 1994, Przyczyny wzrostu bezrobocia w Polsce w latach 1990-1993, "Gospodarka Narodowa", nr 9, s. 10-16
 7. Runge J., 1993, Regionalny rynek pracy - bezrobocie w woj. katowickim, "Wiadomości Statystyczne", GUS, nr 2, s. 28-32
 8. Runge J., 1995, Bezrobocie w woj. katowickim, "Wiadomości Statystyczne”, GUS, nr 3, s. 31-36
 9. Urbaniak P., 1996, Podstawy ekonomii, cz. 2, Makroekonomia, Poznań
 10. Witkowski J., 1996, Podstawowe tendencje na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", Warszawa nr 4, s. l-10
 11. Witkowski J., 1999, Ludność i rynek pracy w Polsce w perspektywie roku 2020, "Wiadomości Statystyczne", GUS, nr 2, s. 34-45
 12. Zioło Z., 1993, Przemiany krajowych i regionalnych struktur bezrobocia w Polsce, "Biuletyn KPZK PAN", z. 161, s.41-61
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu