BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzeszczyk Tadeusz A.
Tytuł
Klaster przemysłowy w systemie zarządzania funduszami strukturalnymi
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 2, s. 19-21, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Europejska Przestrzeń Badawcza, Fundusze strukturalne, Polityka spójności, Rozwój społeczno-gospodarczy, Badania i rozwój (B+R)
European Research Area (ERA), Structural funds, Cohesion policy, Social economic development, Research & Development (R+D)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zarys koncepcji nowej formy organizatorskiej powiązań sfery badań i rozwoju technologii najnowszych generacji z działalnością gospodarczą oraz z tzw. otoczeniem okołobiznesowym. W teorii organizacji i zarządzania przyjęto dla tej formy organizatorskiej określenie "klaster przemysłowy". Zwrócono uwagę, że klaster może odgrywać współcześnie istotną rolę w budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz absorpcji funduszy Unii Europejskiej. Skupiono się na omówieniu roli, jaką pełni klaster przemysłowy w systemie zarządzania funduszami strukturalnymi. Przedstawiono funkcje tych funduszy w systemie zasilania finansowego sfery B+R.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO H. [2004], Konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle strategii lizbońskiej, [w:] Zarządzanie wartością a Strategia Lizbońska, Materiały Konferencji Naukowej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk- Sztokholm, 25-28 września 2004.
  2. CAMP J.J. [2002], Venture Capital Due Diligence, A Guide to Making Smart Investment Choices and Increasing Your Portfolio Returns, Wiley Finance, New York.
  3. KUMRAL N., DEGER C. [2003], An Industrial Cluster Study: As a Basis for the Aegean Region's Development Policy, [w:] Reinventing Regions in the Global Economy, Regional Studies Association, 12th-15th April 2003, Pisa Congress Center, Pisa, Italy.
  4. ORŁOWSKI W. M. [2003], Scenariusze rozwoju sektora wiedzy w Polsce do roku 2040, [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. ZIENKOWSKI, SCHOLAR, Warszawa.
  5. Polska [2003], Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  6. PORTER M. E. [2003], Clusters and Regional Competitiveness: Recent Learning's, International Conference on Technology Clusters, Montreal, Canada, 7 November 2003. [7] Założenia [2004], Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
  7. www.cordis.lu/era/knowreg.htm
  8. www.klastry.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu