BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Arkadiusz M.
Tytuł
Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii
The Regional Policy of the European Union in Ireland
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2005, nr 4, s. 73-98, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna UE, Fundusze strukturalne, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Pomoc regionalna UE, Wzrost gospodarczy
EU regional policy, Structural funds, Equal opportunity of developing, EU regional aid, Economic growth
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Irlandia
Abstrakt
Głównym założeniem w artykule jest teza, że fundusze strukturalne Unii Europejskiej przyczyniły się do szybkiego rozwoju gospodarczego Irlandii w ostatnim dziesięcioleciu oraz zbieżności zewnętrznej, czyli wyrównywania jej dochodów ze średnim poziomem dochodów w Unii. Na osiągnięcie przez Irlandię pozytywnych efektów makroekonomicznych decydujący wpływ miało właściwe połączenie trzech czynników: umiejętnego korzystania z funduszy UE, przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz prowadzenia prorozwojowej, wspierającej przedsiębiorczość polityki gospodarczej.

Until the early 1990s, Ireland was one of the least developed member states of the European Union. It was beset with major structural problems, high unemployment, low exports, a huge budget deficit and foreign debt. In the second half of the decade, the country's macroeconomic indicators improved markedly and Ireland became one of the fastest growing economies in the world. This was due to a combination of several factors, including the country's skillful use of EU funds and pro-growth government policy, which encouraged increased business activity and foreign direct investment. The main goal of the EU's regional policy in Ireland was external convergence based on equalizing economic growth and incomes between Ireland and the rest of the EU. In connection with that approach, the economic boom deepened socioeconomic differences between individual regions of the country. Today, Irish politicians face two basic priorities. They are hard pressed to maintain their country's fast economic growth of the late '90s and bring about greater convergence in regional incomes. In connection with this, experts recommend that the main goal of regional policy in Ireland should be to improve the competitiveness of regional economies, and thus keep the country on a sustainable growth path. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Border, [2000], Midland and Western Regional Assembly, Ireland Operational Programme for the Border, Midland and Western Region 2000 to 2006, Ballaghaderreen.
 2. Boyle G., McCarthy T, Walsh J., [1998/9], Regional Income Differentials and the Issue of Regional Income Equalisation in Ireland, [w:] Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, vol. XXVIII(l), Dublin.
 3. Bradley J., Morgenroth E., Untiedt G., [2003], Macro-regional evaluation of the Structural Funds using the HERMIN modelling framework, Paper for presentation at the 43rd Congress of the European Regional Science Association 27 Aug - 31 Aug, Jyväskylä.
 4. Breathnach P., [2002], Regional Government: The Missing Link in the National Spatial Strategy?, Paper Presented to Regional Studies Association (Irish Branch) National Conference "Ireland 2020: People, Place and Space", Bunratty, County Clare, April.
 5. Community Support Framework (CSF) Evaluation Unit, [1998], Review of Ongoing Evaluation, Function in the Community Support Framework (CSF) for Ireland, 1994-1999, October, [http://www,csfinfo.corn/docs/press_releases/ndp_csf/CSF.pdf].
 6. Dziewulski R., [2002], Administracyjne przygotowania Polski do wykorzystania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej na tle doświadczeń państw członkowskich UE, Biuletyn Analiz UKIE nr 10, Warszawa, październik.
 7. European Commission, [1994], Ireland Community Support Framework 1994-1999, Objective 1: Development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 8. European Commission, [2003], Second Progress Report on Economic and Social Cohesion, January, [http://europa.eu.int/comrn/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim2_en.htm].
 9. Fitzpatrick Associates Economic Consultants, [2003], Ex Post Evaluation of Objective 1, 1994--1999, National Report - Ireland, January, [http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/objl/ireland.pdfs].
 10. Forrestal C., [2002], Regional Aspects of the Inter-Regional Operational Programmes, Volume One: Economic and Social Infrastructure Operational Programme, September.
 11. Gerald J.F., McCarthy C., Morgenroth E., O'Connell P., [2003], The Mid-Term Evaluation of the National Development Plan and Community Support Framework for Ireland, 2000 to 2006, The Economic and Social Research Institute, Policy Research Series Number 50, Dublin.
 12. Government of Ireland, Stationery Office, [2000], Ireland National Development Plan 2000-2006, Stationery Office, Dublin.
 13. Government of Ireland, Stationery Office, [2002], National Spatial Strategy for Ireland 2002-2020. People, Places and Potential, Stationery Office, Dublin.
 14. Ireland Community Support Framework 2000-2006. Objective 1 and Objective 1 in transition regions. Promoting the development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind, [http://www.ndp.ie/newndp/r/CSF.doc].
 15. O'Leary E. (ed.), [2003a], Irish regional Development: A New Agenda, The Liffey Press, Dublin.
 16. O'Leary E., [2003b], The Formulation of Irish Regional Policy: Growth versus Distribution, Paper presented to 33rd Annual Conference of Regional Science Association International: British and Irish Section, University of St. Andrews, Scotland, 20-22.08.
 17. O'Neill H., [2000], Ireland's economic transition: the role of EU regional funds - and other factors, Occasional Paper No. 1, Institute for Economic Research, Ljubljana.
 18. Pietrzyk I. (red.), [1999], Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 19. Southern and Eastern Regional Assembly, [2001], Ireland Southern and Eastern Regional Operational Programme 2000-2006, Waterford.
 20. Szlachta J., [1994], Narodowy plan rozwoju Irlandii na lata 1989-93, [w:], Gospodarka Narodowa nr 4, s. 35-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu