BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurtyka Izabela
Tytuł
Popyt na usługi agroturystyczne
The Demand on Agrotouristic Services
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 197-200, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Popyt konsumpcyjny, Agroturystyka
Consumer, Consumption demand, Agrotourism
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem opracowania była analiza preferencji i skłonności respondentów do korzystania z usług agroturystycznych. Znajomość potrzeb i pragnień ludzkich w procesie kształtowania popytu jest zagadnieniem bardzo ważnym ze względu na centralne znaczenie nabywcy w gospodarce rynkowej. (oryg. streszcz.)

The analysis of preference and to using agro -touristic services respondents susceptibility was the aim of the study. The acquaintance of needs and human anxiety in the process of the formation of the demand is the very important question because of the buyer central meaning in the market economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hałaj-Gawron J. 2006: Popyt i podaż w agroturystyce na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska. Praca magisterska wykonana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu pod kierunkiem dr inż. Izabeli Kurtyki, Wrocław.
 2. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu nr 269, 7-277.
 3. Kotler P. 1999: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Nortwestern University, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa, 178-179.
 4. Kurtyka I. 2001: Profil demograficzny nabywców oferty agroturystycznej na Dolnym Śląsku. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXIX, nr 414; 253-259.
 5. Kurtyka 1.2003: Segment odbiorców produktu agroturystycznego. [W:] Wybrane zasoby i produkty w gospodarstwie agroturystycznym. Pod red. K. Łęczyckiego. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 181-189.
 6. Mazur M. 1997: Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki wiejskiej. [W:] Determinanty sukcesu w turystyce wiejskiej. Materiały konferencyjne V Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków, 25-28.
 7. Mazurek J. 2000: Czynniki rozwoju współczesnej turystyki. [W:] Podstawy turystyki. Praca pod red. Szwichtenberga. Wyd. Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, 29-35.
 8. Niezgoda A., Zmyślony P. 2003: Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 37-81.
 9. Perepeczko B. 2003: Popytowe uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w perspektywie bliższej i dalszej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 402, 185-192.
 10. Stachak S. 1978: Metody nauk ekonomiczno-rolniczych w zarysie. Skrypt AR w Szczecinie, 48-86.
 11. Strzembicki L. 2005: Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w opinii turystów. [W:] Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów. Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Krosno, 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu