BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek Dorota, Segeth Katarzyna
Tytuł
Możliwości zastosowania metod aktywizujących w kształceniu na przykładzie przedmiotu "Rachunkowość finansowa"
The possibilities of using activity - learning methods in financial accounting education
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 26, nr 82, s. 7-16, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kształcenie ekonomistów, Rachunkowość finansowa, Edukacja finansowa, Drzewo decyzyjne
Accounting, Education of economists, Financial accounting, Financial education, Decision tree
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie wielu nauczycieli próbuje zastąpić pasywne, nieaktywne metody nauczania, metodami aktywnymi, w celu znalezienia coraz lepszych sposobów na zaangażowanie studentów w proces nauczania. Referat prezentuje możliwości zastosowania metod aktywizujących, które wyzwalają niezależność, odpowiedzialność i samodzielne myślenie oraz przyczyniają się do podwyższenia profesjonalnych kwalifikacji. Autorzy opisują wybrane metody nauczania aktywnego: drzewo decyzyjne, studium przypadku, naprowadzanie, puzzle i turniej, na przykładzie przedmiotu „Rachunkowość finansowa". Nauczanie w obecnych czasach cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju powoduje potrzebę zastosowania metod aktywizujących, które doskonalą proces kształcenia zawodowych księgowych.(abstrakt oryginalny)

Today, many teacher want to move past passive learning to active learning, to find better ways of engaging students in the learning process. The article presents the possibilities of using activity-learning methods, whose purpose is to develop independence, responsibility, thinking and to enhance the professional qualifications. The authors describe several active-learning methods: case study, directing questions, decisions tree, puzzle and tournament game. The methods are characterized on basis of financial accounting system learning. Teaching in the present state of civilizational and economic development requires the application of activity-learning methods, which improve the process of professional accountants education and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dłużniewski B., Metody aktywizujące w doskonaleniu zawodowym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
  2. Jadczak M., Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami, Wydawnictwo BEA-BLEJA, Toruń 2001.
  3. Laguna M., Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2004.
  4. Nowacki T. W., Aktywizujące metody w kształceniu, Wydawnictwa CODN, Warszawa 1999.
  5. Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  6. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12.
  7. Tokarz A., Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej, Ossolineum, Wrocław 1985
  8. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
  9. Radawiecka E., Aktywizujące metody nauczania rachunkowości, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 14, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003.
  10. Rau K., Zietkiewicz E., Jak aktywizować uczniów, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu