BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwiec Paweł
Tytuł
Twórczość w organizacji uczącej się - imperatyw ciągłej transgresji
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 3, s. 11-14
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Teoria organizacji, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Learning organisations, Organisation theory, Employees in enterprise
Abstrakt
Podjęto próbę syntezy występujących w literaturze definicji organizacji uczącej się poprzez poszukiwanie wspólnych im elementów. Przedstawiono właściwości organizacji uczącej się. Wskazano aktywność twórczą pracowników jako warunek sprawnego funkcjonowania organizacji uczącej się. Przybliżono właściwości organizacji uczącej się i organizacji twórczej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ö. AKIN, C. AKIN, On the Process of Creativity in Puzzles, Inventions, and Designes, "Automation in Construction", 7 (2-3), 1998, s. 123.
 2. T.M. AMABILE, R. CONTI, H. COON, J. LAZENBY, M. HERRON, Assessing the Work Environment for Creativity, "Academy of Management Journal", 39 (5), 1996, s. 1155.
 3. W.F. CASCIO, Strategies for Responsible Restructuring, "Academy of Management Executive", 16 (3), 2002, s. 80, 83.
 4. D. CHAUDRON, After the Layoff s: Healing and Rebuilding, "HR Focus", 71 (12), 1994, s. 9.
 5. M. CROSSAN, T. GUATTO, Organizational Learning Research Profile, "Journal of Organizational Change Management", 9 (1), 1996, s. 108.
 6. D.A. GARVIN, Building a Learning Organization, "Harvard Business Review", 71 (4), 1993, s. 80.
 7. A.M. JONES, C. HENDRY, The Learning Organization: Adult Learning and Organizational Transformation, "British Journal of Management", 5 (2), 1994, s. 154.
 8. F. KOFMAN, P.M. SENGE, Communities of Commitment: The Heart of Learning Organizations, "Organizational Dynamics", 22 (2), 1993, s. 5.
 9. S. KOWALCZYK, Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek, społeczność, wartość, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, s. 47.
 10. F. LUTHANS, M.J. KUBACH, P. MARSNIK, Going beyond Total Quality: The Characteristics, Techniques, and Measures of Learning Organizations, "The International Journal of Organizational Analysis", 3 (1), 1995, s. 26.
 11. M.E. McGILL, J.W. SLOCUM, D. LEI, Management Practices in Learning Organizations, "Organizational Dynamics", 21 .(1), 1992, s. 12.
 12. A. MUMFORD, The Learning Organization in Review, "Industrial and Commercial Training", 27 (1), 1995, s. 9.
 13. A. ÖRTENBLAD, Organizational Learning: A Radical Perspective, "International Journal of Management Review", 4 (1), 2002, s. 94.
 14. M. PEDLER, A Guide to the Learning Organization, "Industrial and Commercial Training", 27 (4), 1995, s. 21.
 15. M. PEDLER, T. BOYDELL, J. BURGOYNE, Learning Company Project: A Report on Work Undertaken October 1987 to April 1988, The Training Agency, Sheffield, 1988, za C. LEITCH, R. HARRISON, J. BURGOYNE, C. BLAN-TERN, Learning Organizations: The Measurement of Company Performance, "Journal of European Industrial Training", 20 (1), 1996, s. 38.
 16. P. Senge. A. ÖRTENBLAD, Organizational Learning: A Radical Perspective, "International Journal of Management Review", 4 (1), 2002, s. 94.
 17. P.M. SENGE, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 20-25.
 18. H.A. SIMON, How Managers Express their Creativity, "The McKinsey Quarterly", jesień 1986, s. 68.
 19. H. STEINMANN, G. SCHREYÖGG, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995, s. 302.
 20. P. G. ZIMBARDO, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 311.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu