BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gmytrasiewicz Maria
Tytuł
Konto - teoria i praktyka
The account - theory and practice
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 26, nr 82, s. 86-94, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość
Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano w ogólnym zarysie historyczne pojmowanie konta w praktyce i teorii rachunkowości. Przedstawiono istotę konta oraz różne jego interpretacje w teorii rachunkowości. Określono także współczesną rolę i charakterystyczne cechy konta w podstawowej strukturze rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

The author has presented an outline of the historic development of the account in accounting practice and theory. She explains the nature and purpose of accounts and discusses their transformations in the alternative theories of accounting. As a final sub-subject she defines the actual role and characteristic features of accounts in the basic structure of accounting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W., Teoretyczne podstawy rachunkowości, Instytut Ekonomiczny UMK, Toruń 1975.
 2. Byszewski W., Krótki rys historyczny rachunkowości (buchalterji), Warszawa 1912.
 3. Ciompa P., Zarys ekonometryi i teorya buchalteryi, Lwów 1910.
 4. Cronhelm F. W., Double Entry by Single, London 1918.
 5. Gmytrasiewicz M., Metoda bilansowa w rachunkowości, [w:] Modele ewidencyjne, Monografie i Opracowania nr 224, SGPiS, Warszawa 1987.
 6. Górski J., Metody poznawcze w rachunkowości, PWE, Warszawa 1975.
 7. Kawa M., Geneza podwójnego zapisu księgowego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, tom 13, Warszawa 1987.
 8. Kafer K., Theory of Accounts in Double Entry Bookkeeping, Board of Trustee of the University of Illinois 1966.
 9. Kester R. B., Principle of Accounting with Problems, The Roland Press Company, New York 1946.
 10. Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1996.
 11. [l 1] Lachowicz J., Podstawy teorii buchalterji, Lwów 1932.
 12. Lewczyński W., Piłat B., Algebraiczna interpretacja teoretycznych podstaw rachunkowości, Zeszyty Naukowe WSI, Lublin 1975.
 13. Nowak E., Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2002.
 14. Paton W. A., Theory of the Double-Entry System, The Journal Accounting, January 1917.
 15. Peche T., Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1973.
 16. Peragallo E., Origin and Evolution of Double Entry Bookkeeping: A study of Italian Practicefrom the Fourteenth Century, New York 1938.
 17. Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 18. Wróblewski J., Niektóre problemy teorii rachunkowości, PWE, Warszawa 1965.
 19. Zaleski A., Rachunkowość i jej model danych, [w:] Modele ewidencyjne, Monografie i Opracowania nr 224, SGPiS, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu