BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Elżbieta, Łagodzki Przemysław
Tytuł
Koncepcja kształcenia ustawicznego a permanentna edukacja księgowa
Lifelong learning concept and permanent education of accountants
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 26, nr 82, s. 119-129, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Edukacja finansowa, Kształcenie ustawiczne
Accounting, Financial education, Lifelong learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z ważniejszych czynników wpływających na dynamikę rozwoju współczesnej gospodarki jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kwalifikacji zawodowych księgowych. W związku z tym, celem artykułu jest przedstawienie koncepcji kształcenia ustawicznego w kontekście Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych dla Zawodowych Księgowych. Szczególna uwaga została zwrócona na MSE 7 - Ustawiczny rozwój zawodowy, który wskazuje na obowiązek zawodowych księgowych rozwijania i utrzymywania profesjonalnych kompetencji, aby świadczyć usługi na wysokim poziomie.(abstrakt oryginalny)

Assurance of appropriate level of professional accountants' competencies is one of important factors having an effect on the development's dynamics of contemporary economy. Thus, the subject of the paper is a description of lifelong learning conception in the context of International Education Standards for Professional Accountants. In the article particular attention is paid to International Education Standard No. 7 - Continuing Professional Development, which points at the obligation of professional accountant to develop and maintain professional competence to provide high quality service.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białecki L, Edukacyjne priorytety, Strategia Lizbońska szansą dla Europy i Polski, Seminarium informacyjne, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, http: //www. pfsl. pl, (2005-03-01).
 2. Hajdan P., Finansista na nowe czasy, Magazyn CFO szansę i zagrożenia, 2004 nr 2, http://cfo.cxo.pl/artykuly/42139.html, (2005-03-03).
 3. International Education Standards for Professional Accountants (IES), International Federation of Accountants, http://www.ifac.org. (2005-03-01).
 4. Kształcenie ustawiczne, Poland Development Gateway, http://www.pldg.p1/p/pl/TarJ/20/19/4/, (2005-03-04).
 5. Messner Z., Polski system kreowania kadr biegłych rewidentów na tle rozwiązań zagranicznych, rachunkowość-audytor, 2004, nr 4 (21), s. 9. [w:] „Rachunkowość" 2004, nr 11.
 6. Neczaj R., Uczenie się jako jedno z życiowych wyzwań współczesnego człowieka, E-mentor, 2004, nr 5, http://www.e-mentor.edu.pl, (2005-03-01).
 7. OECD, The Knowledge-Based Economy, Paris 1996.
 8. Okoń W., Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1992.
 9. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Polityka w dziedzinie edukacji i kształcenia zawodowego, http://libr.sejm.gov.pl, (2005-03-01).
 10. Piech K., Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, E-mentor, 2004, nr 4 (6), http://www.e-mentor.edu.pl, (2005-03-01).
 11. [l 1] Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, http://www.pfsl.pl, (2005-03-01).
 12. Statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, http://www.skwp.org.pl, (2005-03-05).
 13. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003.
 14. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, http://www.menis.gov.pl/szk- wyz/archiwum_2004/strategia_rozwoju.php, (2005-03-03).
 15. Ustawa z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 31 z 2001 r., poz. 359).
 16. [ 16] Wywiad z prof. dr. hab. Zbigniewem Messnerem, Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, „Rachunkowość" 2004, nr 3.
 17. Zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (załącznik do uchwały nr 3 z dnia 30 czerwca 2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów z późn. zm.), http://www.kibr.org.pl, (2005-03-05).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu