BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmańska Anna
Tytuł
Etyka w dydaktyce rachunkowości
Ethics in accounting education
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 26, nr 82, s. 138-165, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Edukacja finansowa, Etyka, Etyka zawodowa
Accounting, Financial education, Ethics, Professional ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem poniższych rozważań jest wskazanie na wagę etyki w dydaktyce przedmiotów z dziedziny rachunkowości. Argumentem przemawiającym za taką potrzebą są przedstawione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w środowisku menedżerskim i uświadamiające niepokojące postawy ludzi zaangażowanych w działalność biznesową. Mając to na uwadze, artykuł podnosi kwestię: (1) oddziaływania środowiska akademickiego na zachowania w praktyce rachunkowości oraz (2) możliwości wykorzystywania metody analizy przypadku w komunikowaniu standardów etycznych w zakresie rachunkowości. Artykuł zawiera także propozycję przykładowego tekstu analizy przypadku, która może stanowić osnowę dyskusji na temat praktycznych zachowań w systemie rachunkowości zgodnych z zasadami etyki i profesjonalizmu zawodu księgowego.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the above considerations is to highlight the significance of ethics in the teaching of accountancy. The results of a survey conducted by the author among managers doing postgraduate courses at Warsaw School of Economics revealed certain disturbing attitudes of people engaged in business activity, which points to the need to attach greater importance to business ethics in accounting programmes. In this context the article raises the issue of (1) impacting by academic communities on the practice of accounting, and (2) the potential of the case study method in communicating the standards of business ethics in accounting education. The article also presents a proposal of a case study which provides material for discussion on proper behaviour (in conformity to the professional and ethics code) in concrete situations from accounting practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki w Nauce, wyd. III zm., 2001 r.
  2. Droba M., Afera na Uniwersytecie w Michigan, „Życie Warszawy", 21 lutego 2003 r.
  3. International Education Standardsfor Professional Accountants, www.ifac.org./Members/DownLoads/IES_l-6.pdf, marzec 2005 r.
  4. Karmańska A., Wspomaganie dydaktyki nauk ekonomicznych metodą analizy przypadków, [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych (pod red. T. Kiziukiewicz Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Rachunkowości, 2004 r.
  5. Karmańska A., Wyzwania stojące przed współczesną nauką rachunkowości, referat oddany do druku w materiałach konferencyjnych towarzyszących V Ogólnopolskiemu Seminarium Doktorskiemu Rachunkowości i Finansów organizowanemu przez Wyższą Szkołę Finansów i Rachunkowości z siedzibą w Sopocie w terminie 6-8.04.2005 r.
  6. Woch K., Gotowa lista Mostostalu Zabrze, Parkiet, 6-7.03.2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu