BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusawa Roman
Tytuł
Wpływ aglomeracji warszawskiej na rozwój obszarów wiejskich na Mazowszu
Influence of Warsaw Metropolis on the Development of Rural Areas in Mazowsze Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 214-218, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Aglomeracje miejskie, Rozwój lokalny, Migracja
Village, Modernisation of the rural area, Urban agglomerations, Local development, Migration
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Warszawa, Województwo mazowieckie
Warsaw, Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Omówiono zagadnienia dotyczące rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Omówiono znaczenie migracji na tych obszarach oraz oraz jej skutki dla dalszego rozwoju tych terenów.

The study presents results, which seem to suggest that the process of Warsaw becoming greater and greater metropolis is accompanied by a number of phenomena which are not really approved of on a social, economic and ecological basis. Moreover, further strengthening of the process will lead to the preservation of the lack of balance in terms of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Friedman J. 1972: A General Theory of Polarized Development. [W:] N. Hansen (ed.) Growth Centres in Regional Economic Development, New York, London.
 2. Heller J. 2000: Metody regionalizacji obszarów wiejskich w EWG oraz Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom II, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Zamość.
 3. Kukuła K. 2002: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
 4. Lusawa R. 1999: Kształcenie młodzieży wiejskiej jako czynnik przemian społeczno-gospodarczych na wsi. Postępy Nauk Rolniczych nr 3.
 5. Lusawa R. 2000: Kształcenie młodzieży wiejskiej jako czynnik zrównoważonego rozwoju wsi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom II, zeszyt 4.
 6. Myrdal G. 1972: Economic Theory and Underdevelomend Regions. London.
 7. Niezgoda D. 2005: Funkcje gospodarstwa rolnego i jego złożoność. [W:] Koncepcja badań nad rolnictwem. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej pod red. S. Zegara. Program wieloletni 2005-2009, IERiGZ, Warszawa.
 8. Pajestka J. 1983: Kształtowanie procesu rozwoju. PWE, Warszawa, społecznie zrównoważonym.
 9. Pszczółkowski S. 1936: Zarys Ekonomji. Dom Książki Polskiej, Warszawa.
 10. Słownik jeżyka polskiego. 1989.
 11. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2001.
 12. Szmyt W. 1999: Teorie rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem modelu rdzenia i peryferii. Ekonomia 6 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2176.
 13. Wilkin J. 2005: Lepszy świat - polska wieś za 25 lat. [W:] Wilkin J. (red.) Polska Wieś 2025. Wizja rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu