BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warowny Paweł
Tytuł
Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w dydaktyce
Utilization of integrated Information system in teaching/learning processes
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 26, nr 82, s. 240-248, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Edukacja, Zintegrowane systemy informatyczne
Accounting, Education, Information integrated system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zintegrowane Systemy Informatyczne odgrywają coraz większą rolę nie tylko w rachunkowości dużych, ale także średnich i małych przedsiębiorstw. Z tego względu jest bardzo ważne, aby studenci specjalizujący się w rachunkowości mogli poznać specyfikę pracy i możliwości tych systemów. Poznanie Zintegrowanych Systemów Informatycznych w procesie dydaktycznym jest tym ważniejsze, że rozpoznanie ich możliwości i sposobów gromadzenia i udostępniania danych przez studenta we własnym zakresie lub w trakcie początków pracy zawodowej jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Wprowadzenie zajęć z rachunkowości wykorzystujących Zintegrowany System Informatyczny do oferty dydaktycznej jest procesem trudnym i długotrwałym. Przygotowanie programu zajęć, skonfigurowanie i opanowanie podstawowej funkcjonalności systemu wymaga wielu miesięcy przygotowań, jednak daje studentom niepowtarzalną okazję do wypróbowania możliwości tych systemów w praktyce.(abstrakt oryginalny)

Integrated Information systems play a great role in accounting systems not only in large but also in medium-sized and small enterprises. Therefore, it is very important, that students specializing in accounting can learn the specific character of work and the potential of these systems. To get to know the integrated information systems in the teaching process is so important because becoming familiar with their capabilities and ways of gathering and accessing data by students on their own or at the start of their professional life is very difficult or impossible. The introduction of such a subject to the educational offer is a very difficult and long lasting process. Preparation of the syllabus for that subject, configuration of the system and acglusing basic knowledge and skills require several months of preparation, but it gives students a unique chance to test the capabilities of these systems in practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. III, Mikom, Warszawa 2003.
  2. „ JFS Aktualności", maj 2002. [3] Jagodziński M., IFS Applications 2000 - wprowadzenie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biala 2002.
  3. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERPIERP II - wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, LST-Difin, Warszawa 2003.
  4. Kale V., SAP R/3 - Przewodnik dla menadżerów, Helion, Gliwice, 2001.
  5. Strona domowa Industrial & Financial Systems Co.', http://www.ifs.com.pl
  6. Świderska G. K., Opracowanie koncepcji multimedialnej pomocy dydaktycznej w dziedzinie rachunkowości finansowej i zarządczej, SGH, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu