BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gemzik-Salwach Agata, Perz Paweł
Tytuł
Problem szacowania ryzyka stopy procentowej w modelach VaR
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 113-119, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Miernik ryzyka (VaR), Ryzyko stopy procentowej, Stopa procentowa, Zarządzanie ryzykiem
VaR method, Interest rate risk, Interest rate, Risk management
Abstrakt
Wybór metody kalkulacji Value at Risk jest podstawową decyzją, którą musi podjąć bank komercyjny wprowadzając system zarządzania ryzykiem. Celem zaprezentowanych w artykule badań jest porównanie ze sobą skuteczności różnych metod kalkulacji VaR w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej na rynku polskim. Analizie poddano najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane sposoby estymacji wartości zagrożonej: metodę wariancji-kowariancji z prostym odchyleniem standardowym oraz wykładniczo ważoną średnią ruchomą miarą zmienności, przy wykorzystaniu trzech różnych poziomów współczynnika starzenia się informacji, a także symulację historyczną.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen M. (1994), Building a role model, "Risk" 7 (9), s. 73-80.
 2. Bałamut T. (2002), Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia, Zeszyt nr 147, NBP, Warszawa.
 3. Beder T. (1995), VaR: seductive but dangerous, "Financial Analysts Journal" 51 (9/10), s. 12-24.
 4. Best P. (2000), Wartość narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Boudoukh J., Richardson M., Whitelaw M. (1998), The best of both worlds, "Risk" 11 (5), s. 64-67.
 6. Butler J. S., Schachter B. (1996), Improving Value-at-Risk estimates by combining kernel estimations with historical simulation, Vanderbilt University and Comptroller of the Currency, Mimeo.
 7. Crnkovic C., Drahman J. (1995), A universal tool to discriminate among risk measurement techniques, Corporate risk Management Group, JP Morgan, Mimeo.
 8. Danielsson J., De Vries C. G. (1997), Extreme returns, tail estimation, and Value-at-Risk, University of Iceland and Tinbergen Institute, Erasmus University, Mimeo.
 9. Dowd K. (2001), Beyond Value at Risk: the new science of risk management, John Wiley & Sons, Chichester.
 10. Dubisz J. (2001), Zastosowanie metody VaR do analizy wahań giełdowych, "Ekonomista" 3, s. 393-409.
 11. Hendrics D. (1996), Evaluation of Value-at-Risk models using historical data, Federal Reserve Bank of New York, "Economic Policy Review" 2(4), s. 39-70.
 12. Hosking J., Bonti G., Siegel D. (2000), Beyond the longnormal, "Risk" 13 (5), s. 59-62.
 13. Jajuga K., Kuziak K, Papla D., Rokita P. (2000), Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego - część l, RT 10, s. 121-124.
 14. Jajuga K., Kuziak K., Papla D., Rokita P (2001), Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego - cz. 2, RT 11, s. 133-140.
 15. Jorion P (2001), Value at Risk: the new benchmark for managing financial risk, McGraw-Hill, New York.
 16. Konieczny P (1997), Zastosowanie metody Value at Risk w ocenie ryzyka cenowego banku, "Bank i Kredyt" 12.
 17. Łach M., Weron A. (2000), Skuteczność wybranych metod obliczania VaR dla danych finansowych z polskiego rynku, RT 9, s. 133-137.
 18. Mahoney J. M. (1996), Forecast biases in Value-at-Risk estimations: evidence from foreign exchange and global equity portfolios, Federal Reserve Bank of New York, Mimeo.
 19. RiskMetrics - Technical Document (1996), JP Morgan, wyd. 4, New York, http://www.riskme-trics.com/
 20. Szafarczyk E. (2001), Metoda Value at Risk, Materiały i Studia, Zeszyt nr 132, NBP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu