BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska-Brzezińska Mariola
Tytuł
Koszty jakości w standardach ISO
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 4, s. 28-35, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Koszty jakości, Jakość, Normy ISO, Przedsiębiorstwo budowlane
Quality costs, Quality, ISO International Standards, Construction company
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Kształtowanie się wskaźnika strat z tytułu wadliwej produkcji ogółem w latach 2002 - 2005 (w %), [2] Analiza struktury całkowitych kosztów jakości w latach 2002 - 2005 (w %). Zawiera tabele: [1] Poziom i strkutura kosztów wdrożenia i funkcjonowania systemu w firmie, [2] Klasyfikacja kosztów oceny w przedsiębiorstwie, [3] Klasyfikacja kosztów zapobiegania "złej jakości" w badanej firmie, [4] Klasyfikacja kosztów błędów wewnętrznych w przedsiębiorstwie, [5] Klasyfikacja kosztów błędów zewnętrznych w przedsiębiorstwie, [6] Sprawozdanie z kosztów jakości za lata 2002 i 2003, [7] Sprawozdanie z kosztów jakości za lata 2004 i 2005, [8] Analiza wadliwej produkcji ogółem, [9] Analiza strat na brakach wewnętrznych, [10] Główne nośniki strat na brakach wewnętrznych w 2005, [11] Ilość zdarzeń (kart braków) na poszczególnych rodzajach działalności firmy w latach 2002 - 2005 (w szt.), [12] Analiza strat na brakach zewnętrznych w latach 2002 - 2005, [13] Struktura całkowitych kosztów jakości w latach 2002 - 2005 (w %), [14] Klasyfikacja wad według częstotliwości występowania (w %), [15] Klasyfikacja wad według kosztów
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania, których celem głównym była próba oceny systemu zarządzania jakością wdrożonego w przedsiębiorstwie branży budowlanej. Podjęto próbę oceny efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz identyfikacji kosztów jakości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balon U. 2000. Rachunek kosztów jakości w zintegrowanych systemach zarządzania jakością. [W]: Zintegrowane systemy zarządzania jakością. II Konferencja Naukowa z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej. AE, Kraków.
 2. Brzezin W., Dziewiątkowski A. 2001. Rachunkowość zarządcza a controlling. WNC, Częstochowa.
 3. Bukowska-Piestrzyńska A. 2000. Jakość i koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Problemy Jakości, nr 11.
 4. Kister A. 2005. Zarządzanie kosztami jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Lisiecka K. 1996. Rachunek kosztów jakości - narzędziem obniżki kosztów wytwarzania. [W:] Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie. Pod red. Wawak T. PKN, Warszawa.
 6. Łańcucki J. 1997 , Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, OWOPO, Bydgoszcz.
 7. Sawicki K. (red.). 1999. Rachunkowość finansowa. PWE, Warszawa.
 8. Skrzypek E. 1997. Rola i znaczenie rachunku kosztów jakości w zarządzaniu jakością. [W:] Materiały I Konferencji: Koszty jakości - teoretyczne i praktyczne problemy związane z rachunkiem kosztów jakości, Łódź.
 9. Skrzypek E. 1999. Kierunki zmian w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. UMCS, Lublin.
 10. Skrzypek E. 2000. Jakość i efektywność. UMC-S, Lublin.
 11. Skrzypek E. 2002. Jakość i efektywność. UMC-S, Lublin.
 12. Skrzypek E. Czternastek L. 1995. Koszty jakości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. PTE, Lublin.
 13. Norma PN-EN ISO 9004-1:1994 .
 14. Norma ISO 9001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu