BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna
Tytuł
Od zarządzania zasobami ludzkimi do gospodarowania kapitałem ludzkim
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 4, s. 22-25
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny
Human Resources Management (HRM), Human capital, Intellectual capital
Abstrakt
Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy tradycyjny podział funkcji personalnych już się przeżył? jak wygląda nowa architektura zarządzania zasobami ludzkimi? czy w ogóle powinno się jeszcze mówić o zarządzaniu zasobami ludzkimi, czy raczej o gospodarowaniu kapitałem ludzkim?
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. BORKOWSKA, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 2. Dźwignia Archimedesa, czyli metody i techniki zarządzania. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. naukową S. DUCHNIEWICZA, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004, s. 25-30 i 575.
 3. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. G. SOBCZYK, Difin, Warszawa 2004, s. 150-181.
 4. B. FRYZEŁ, Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2004.
 5. M. HEIDECKER, Wertorientiertes Human Capital Management - zur Steigerung des Unternehmenswertes durch die Personalarbeit, DUV, Wiesbaden 2003.
 6. Jakość zarządzania przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. naukową A. SAJKIEWICZ, "Monografie i Opracowania" nr 455 (IFGN 39), SGH, Warszawa 1998.
 7. Jakość zasobów ludzkich. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, praca zbiorowa pod red. A. SAJKIEWICZ, Poltext 2002, rozdz. II.
 8. Z. JANOWSKA, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002, s. 24-25.
 9. G. JOHNSON, J. FRITZSCHE, M.H. BERTRAND, Grenzen überwinden, "Personal" 2005, nr l, s. 18-19.
 10. R.S. KAPLAN, D.P. NORTON, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002.
 11. A. LIPKA, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2002.
 12. S. MARCINIAK, Controlling. Filozofia, projektowanie, Difin,Warszawa 2004, s. 52-54.
 13. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod red. A. POCZTOWSKIEGO, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. B. MIKUŁA, A. PIETRUSZKA-ORTYL, A. POTOCKI, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002, s. 37-68.
 15. P.-R. PERSCH, Die Bewertung von Humankapital - eine kritische Analyse, Hampp, München - Mering 2003.
 16. J.J. PHILLIPS, R.D. STONE, P.P. PHILLIPS, Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik do pomiaru rentowności inwestycji, Human Factor, Kraków 2003.
 17. Z. SEKUŁA, Controlling personalny. Część 2: Strategie personalne, zadania i narzędzia controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 18. L. SKAŁECKA, Jakość zasobów ludzkich w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS "Annales", Lublin 2001.
 19. Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod red. M. JUCHNOWICZ, Poltext, Warszawa 2004.
 20. G. URBANEK, Kapitał intelektualny w procesie tworzenia wartości, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 12, s. 13.
 21. Zarządzanie informatycznie wspomagane. Rozmowa z Rów Henson, międzynarodową konsultantką ds. systemów informatycznych w zarządzaniu kadrami, "Personel i Zarządzanie" 2005, nr l, s. 21.
 22. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, praca zbiorowa pod red. A. POCZTOWSKIEGO, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 23. M. ZIELIŃSKI, Związki między strategiami personalnymi a rynkiem pracy, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, praca zbiorowa pod red. Z. WIŚNIEWSKIEGO i A. POCZTOWSKIEGO, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu