BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyśków Stanisław
Tytuł
Warunki przyrodniczo-glebowe czynnikiem różnicującym organizację produkcji rolniczej na Dolnym Śląsku
Nature and Soil Conditions as a Factor Determining Organization of Agricultural Production on Lower Silesia
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 1, s. 454-460, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Produktywność ziemi, Ocena środowiska przyrodniczego
Agricultural production, Productivity of land, Environmental assessment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, jak warunki przyrodnicze wpływają na strukturę użytków rolnych, zasiewów, obsadę inwentarzem żywym, udział dochodów z rolnictwa w budżetach domowych. Materiał do badań pochodził z Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2002. Badania objęły kolejne powiaty: Jelenią Górę, Kamienną Górę, Kłodzko, Milicz, Wałbrzych.

Farms locution on Lower Silesia province are characterized by the quality of agriculture production space. Three regions has bee selected: I 42-63 points, II 64-81 points, III 81-109 points, based on the valorization ratio. In this article I region has been taken under investigation and compared to the whole province. It has been discovered that Lover Silesia province has a very good conditions to the agricultural production. There are also differences between regions like land utilization structure or sow structure while there is no significant difference in cattle stock. The researches confirmed big percentage of the farms without animal production. Lover form income in the 1 region has been caused by worse nature and soil conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilski S., Gołaś Z., Czynniki kształtujące dochody indywidualnych gospodarstw rolnych. "Wieś i Rolnictwo" 1997, nr 2, s. 74-87.
 2. Freund J. E., Podstawy nowoczesnej statystyki, PWE, Warszawa 1981.
 3. Jaśkiewicz B., Krasowicz S., Regionalne zróżnicowanie intensywności produkcji zbóż w Polsce. "Zagadnienia Ekonomiki. Rolnictwa" 2003 nr l, s. 65-78.
 4. Klepacki B., Zachowanie rolników w okresie przełomu gospodarczego lat 1989-1994. "Post. Nauk Rol." 1998, nr 3, s. 55-72.
 5. Krzyśków S., Wpływ warunków przyrodniczo-glebowych na zmiany w strukturze użytków rolnych i zasiewów w makroregionie południowo-zachodnim Polski w latach 1988-96, ZN AR Rolnictwo LXXV, Wrocław 2000, s. 25-27.
 6. Marszałkowicz T., Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych. SGGW, Warszawa 1986,340-343.
 7. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, WUS, Wrocław 2003.
 8. Szemberg A., Przemiany agrarne w latach 1992-1996, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa" 1997, nr 4-5, s. 3-16.
 9. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich, WUS, Wrocław 2003.
 10. Witek T. i in., Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, Puławy 1993.
 11. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, WUS, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu