BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Feliks, Łuczak Aleksandra
Tytuł
Wielokryterialna metoda oceny rozwoju obszarów wiejskich
Multi-criteria Method of Estimation of Rural Areas Development
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 3, s. 1-11, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Systemy rozmyte, Teoria podejmowania decyzji, Analiza wielokryterialna, Klasyfikacja obszarów wiejskich
Fuzzy systems, Decision making theory, Multicriteria analysis, Classification of rural areas
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania rozmytej wielokryterialnej metody podejmowania decyzji do konstrukcji cechy syntetycznej. Zaproponowana metoda polega na utworzeniu struktury hierarchicznej badanego problemu decyzyjnego oraz wykorzystaniu zmiennych lingwistycznych i trapezoidalnych liczb rozmytych do ratingu kryteriów i cech prostych (atrybutów) w każdym ocenianym obiekcie. W pracy podjęto próbę zastosowania tej metody do oceny poziomu społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w układzie powiatów woj. wielkopolskiego. Uzyskane uszeregowanie powiatów pokazuje, że najlepiej rozwinięte były powiaty: poznański i szamotulski, a najgorzej - powiaty położone peryferyjnie (we wschodniej części województwa).

The aim of this paper was to investigate the applicability of the fuzzy multi-criteria decision-making method to the construction of synthetic characteristics. The method proceeds from the erection of a hierarchic structure for the examined decision problem and utilizes linguistic variables and trapezoidal fuzzy numbers to rate basic characteristics and criteria for each decision element. The proposed procedure was employed to assess the socio-economic development of rural Wielkopolska seen as a collection of counties. Obtained results show that the best developed are the Poznaä and Szamotuy counties, which surround the urban metropolis of Poznaä. The most backward are the remote counties of eastern part of the province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chen S. M. (1996), Evaluating weapon systems using fuzzy arithmetic operations, Fuzzy Sets and Systems, 77 (3), s. 265-276
  2. Cheng C-H., Lin Y. (2002), Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation, European Journal of Operational Research Volume: 142, Issue 1, October 1, s. 174--186
  3. Hellwig Z. (1968), Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4, str. 307-327
  4. Kaufmann A., Gupta M. M. (1991), Introduction to Fuzzy Arithmetic Theory and Application, Van Nostrand Reinhold, New York
  5. Kaufmann A., Gupta M. M. (1988), Fuzzy Mathematical Models in Engineering and Management Science, North-Holland, Amsterdam
  6. Kopeć B. (1987), Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach I960-1980, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 84, z. 17. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce (2000), pod red. W. Poczty i F. Wysockiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Poznań
  7. Ważniejsze dane o powiatach i gminach woj. wielkopolskiego 2002 (2002), US, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu