BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Piotr
Tytuł
Wrażliwość dochodów budżetowych z podatków pośrednich na wahania koniunktury
Susceptibility of Budget Revenue from Indirect Taxes on Fluctuations of Business Cycle
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 3, s. 11-22, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet państwa, Dochody budżetowe, System podatkowy, Podatki pośrednie, Wahania koniunkturalne
Public finance, State budget, Budget revenue, Tax system, Indirect taxation, Business fluctuations
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule zanalizowana została wrażliwość podatków pośrednich na wahania koniunktury w Polsce w latach 1995-2002. Krótkookresowa elastyczność wpływów z poszczególnych podatków pośrednich względem PKB została obliczona jako iloczyn elastyczności bazy podatkowej względem PKB i elastyczności wpływów podatkowych względem bazy podatkowej. Obliczenia przeprowadzono na danych kwartalnych

The sensitivity of state budget revenues from indirect taxes with respect to fluctuations of economic activity in Poland during the period 1995-2002 is analysed in the article. The short term GDP elasticity of indirect taxes is estimated as the product of two com-ponents: the GDP elasticity of tax base and the tax base elasticity of tax revenues. Cal-culations base on quarterly data. They show that the short term elasticity of revenues from indirect taxes with respect to GDP is lower than one. It means that forecasted ac-celeration of growth rate of GDP probably will not cause considerable growth of state budget revenues from indirect taxes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Coricelli F., Ercolani V. (2002), Cyclical and Structural Deficits on the Road to Accession: Fiscal Rules for an Enlarged European Union, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper Series No. 3672
  2. European Commission (2000), European Economy. Public Finances in EMU - 2000, Office for Official Publications of the EC
  3. Giorno C., Richardson P., Roseveare D., van den Noord P. (1995), Potential Output, Output Gap and Structural Budget Balances, OECD Economic Studies No. 24
  4. Krajewski P. (2004), Wpływ wahań koniunktury na kształtowanie się dochodów sektora finansów publicznych z podatku PIT, opracowanie w ramach projektu KBN Miary nierównowagi finansów publicznych oraz reguły fiskalne jako metoda jej ograniczenia
  5. Momigliano S., Staderini A. (1999), A New Method of Assessing the Structural Budget Balance: Results for the Years 1995-2000, (w:) Indicators of structural budget balances, Banca D'Italia
  6. Murchison S., Robbins J. (2002), Fiscal Policy and the Business Cycle: A New Approach to Identifying the Interaction, (w:) The Impact of Fiscal Policy, Banca D'Italia
  7. Rada Ministrów (2003), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2002 r., Warszawa
  8. Url T. (1997), How Serious is the Pact on Stability and Growth?, Austrian Institute of Economic Research, Vienna
  9. Van den Noord P. (2000), The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and beyond, OECD, Economic Department Working Papers No. 230
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu