BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boruta Irena
Tytuł
Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej jako źródło prawa pracy w Polsce
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 5, s. 2-7
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy, Polityka zatrudnienia, Dyrektywy WE, Prawo WE
Labour law, Labour legislation, Labour Code, Employment policy, EC directives, European Community law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Problematyka przenikania prawa wspólnotowego do wewnętrznego porządku prawnego Polski jest, nawet w kręgach prawniczych stosunkowo mało znana. W opracowaniu niniejszym podjęto przeto zagadnienie powiązań między prawem wspólnotowym a prawem polskim, przy czym uwaga została skoncentrowana na dyrektywach wspólnotowych. One to bowiem dominują wśród źródeł "wspólnotowego prawa pracy" i one zarazem stwarzają najwięcej problemów jako źródło prawa pracy w Polsce po 1 maja 2004 r.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. J. Alter, Esatblishing the Supremacy of European Law. The Making of an International Rule of Law in Europe, Oxford University Press 2001, s. 17.
 2. J. Barcz, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr 2, s. 21 i n.
 3. S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich (w:) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002, s. 252.
 4. I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 2.
 5. I. Boruta, Źródła prawa pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr 2. 32Dz.Urz. UEL269, s. 15.
 6. P. Craig, G. de Burca, EU Law Text, Cases and Materials, Oxford 2003, s. 178 i n.
 7. W. Czapliński, Prawo wspólnotowe a prawo wewnętrzne w praktyce sądów konstytucyjnych państw członkowskich (wybrane zagadnienia), „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr 2, s. 7 i n.
 8. L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2005.
 9. Ph. Nicolaides, Preparing for Accession to the European Union: How to Es-tablish Capacity for Effective and Credible Application of EU Rules (w:) The Enlargement of the European Union, Oxford University Press 2003, s. 81.
 10. N. Półtorak, Pojęcie państwa w prawie Wspólnot Europejskich (w:) Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000, s. 100 i n.
 11. K. Wójtowicz, Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr 2, szczególnie s. 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu