BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gersdorf Małgorzata
Tytuł
Klauzula konkurencyjna po ustaniu zatrudnienia zawierana z członkami zarządu spółek kapitałowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 5, s. 22-28
Słowa kluczowe
Klauzula konkurencyjna, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Spółki kapitałowe, Zakaz konkurencji, Kodeks pracy, Prawo pracy, Konkurencja
Non-competition clause, Supreme Court jurisdiction, Capital company, Non-competition, Labour Code, Labour law, Competition
Abstrakt
Pozornie problematyka umów o zakazie konkurencji w prawie pracy została już wyeksploatowana i zamknięta. Tymczasem praktyka nadal stawia przed judykaturą zasadnicze pytania o cel zawierania takich umów, ich formę, moc obowiązującą, itd. Autorka, przedstawiając najnowsze orzecznictwo SN dotyczące tytułowej materii i wykorzystując motywy podjętych rozstrzygnięć, wskazuje na nowe kierunki interpretacji tych zagadnień.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Kraków 2003, s. 302.
  2. K. Roszewska, Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy po ustaniu stosunku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 3, s. 28.
  3. Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz, Bydgoszcz 2002, s. 206-207.
  4. A. Świątkowski, Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r., III ZP 7/01, „Państwo i Prawo" 2003, nr l, s. 125-129.
  5. G. Wierczyński, Koniec obowiązywania klauzuli konkurencyjnej lub zawartego w niej zakazu konkurencji - artykuł dyskusyjny, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 9, s. 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu