BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Paweł
Tytuł
Gospodarka nowych państw Unii Europejskiej według kryteriów konwergencji
Economy of New Member States of the European Union by Convergence Criteria
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 3, s. 50-62
Słowa kluczowe
Konwergencja, Eurosystem, Strefa euro, Porównania międzynarodowe
Convergence, Eurosystem, Eurozone, International comparisons
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia, Polska
Central and Eastern Europe, Poland
Abstrakt
Na podstawie "Raportu o konwergencji" Komisji Wspólnot Europejskich z roku 2004 oraz danych EUROSTATU, autor przedstawia oceny stopnia wypełnienia przez Szwecję i 10 nowych krajów członkowskich Unii tzw. kryteriów konwergencji, jak również oceny zgodności prawa wewnętrznego tych państw z prawem wspólnotowym. Omówiono definicje wartości dopuszczalnych poszczególnych kryteriów konwergencji: stopy inflacji, długoterminowej stopy procentowej obligacji rządowych, deficytu sektora finansów publicznych, długu publicznego i zanalizowano poziom tych wskaźników dla badanych krajów. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, obecnie żaden z badanych krajów nie spełnia wszystkich kryteriów konwergencji, zaś dwa kraje: Polska i Węgry nie spełniają żadnego z tych kryteriów.

The article presents an estimation of preparation level of economies of 10 new Memeber States of the European Union and Sweden into share in Euro zone. On the basis of official documents of the European Commission - especially report on convergence of 2004 - and statistical data of the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT) analysed range of fulfilment by selected countries so-called convergence criteria indicating admissible level of inflation, long-term percentage rate, deficit of public sector, public debt and fluctuation of currency rate. Harmonisation of internal legislation on money policy with community law was additionally analysed. It was resulted that none of the countries covered by derogation is able to join the Euro zone, but Poland (and Hungary) belongs to the counties that do not meet any condition of convergance. These situation impacts on perspectives to Poland join the Euro zone. In this context it presented advantages and threats which will be connected with replacing Polish zloty by Euro, simultaneously showing the most important problems need to by solved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Autumn 2004 Economic Forecasts, European Commission, s. 125 )
  2. E. Pietrzak, Nie ma się co spieszyć. Rzeczpospolita, 14-15 grudnia 2002
  3. Program konwergencji, Rada Ministrów, kwiecień 2004 r. .
  4. Program uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, Rada Ministrów, październik 2003 r.
  5. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa, luty 2004 r.
  6. Raport o konwergencji z 2004 r., Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 20.10.2004 r. COM(2004) 690
  7. Średniookresowa strategia finansów publicznych, Rada Ministrów, wrzesień 2003 r.
  8. Tezeusz w Luksemburgu, Rzeczpospolita 13 i 14 marca 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu