BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fajczak-Kowalska Anita
Tytuł
Wymagania jakościowe w stosunku do tekstyliów określone przez dyrektywy Unii Europejskiej na przykładzie odzieży ochronnej i ekologicznej
Źródło
Problemy Jakości, 2005, nr 1, s. 16-19, bibliografia 16 poz.
Słowa kluczowe
Tekstylia, Odzież, Dyrektywy WE
Fabrics, Clothing, EC directives
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. spowodowało, iż wszystkie dopuszczone do obrotu towary - w tym również odzież i tekstylia - muszą spełniać normy europejskie, czyli być w pełni zgodne z dyrektywami unijnymi. Przedstawiono zasady dopuszczania towarów do obrotu na Rynku Jednolitym wyróżniając wymagania Unii Europejskiej stawiane w stosunku do odzieży ochronnej i ekologicznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Certyfikacja. Rzeczpospolita 22.03.2004 r.
 2. Dobór środków ochrony indywidualnej, pod red. A.Pościka, Warszawa, CIOP 2000.
 3. Dyrektywa 89/686/EWG dotycząca środków ochrony indywidualnej. Warszawa, CIOP 1996.
 4. Dyrektywa 89/656/EWG w sprawie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Warszawa, CIOP 1996.
 5. Dyrektywa Unii Europejskiej 85/374/EEC z 25 lipca 1985 r. o odpowiedzialności za wadliwe wyroby.
 6. Dyrektywa Unii Europejskiej 92/59/EEC z 29 czerwca 1992 r. O ogólnym bezpieczeństwie wyrobów.
 7. Mańkowski J., Włókno lniane - ekologiczny i zdrowy surowiec włókienniczy, Przegląd Włókienniczy 7/2003.
 8. Ocena zgodności środków ochrony indywidualnej według dyrektywy 89/686/EWG. Informator. Warszawa, CIOP 2003.
 9. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).
 10. Poros J., Ubranie z włókien naturalnych poprawia samopoczucie, 31.08.2004, www.przyrodnik.com/ubrania.html-36k.
 11. Rouba J., Ocena wpływu przemysłu włókienniczego na środowisko naturalne oraz możliwości ekologicznej optymalizacji jego funkcjonowania, Przegląd Włókienniczy 3/2001.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. nr 5, póz. 53 z 2000 r.).
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 80, póz. 725 z 2003 r.).
 14. Solińska E., Świderski B,, Stan przygotowań polskiego przemysłu tekstylnego do wymagań Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i jakości wyrobów, Przegląd Włókienniczy 11/2000.
 15. Środki ochrony indywidualnej. Odzież ochronna. Katalog. Warszawa, CIOP 2002.16. Zimnicki J., Barwniki syntetyczne wobec wymogów ekologii, Przegląd Włókienniczy 9/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu