BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień-Andrzejewska Joanna
Tytuł
Ujęcie instrumentów zabezpieczających w praktyce polskich przedsiębiorstw
Polish business practice of hedge accounting
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 18, nr 74, s. 123-132, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Hedging, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Zarządzanie ryzykiem, Rachunkowość transakcji zabezpieczających
Hedging, Accounting in enterprise, Risk management, Hedge accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł obejmuje podstawowe zasady dotyczące rachunkowości transakcji zabezpieczających. Zawiera opis rodzajów transakcji zabezpieczających, a więc transakcje zabezpieczające wartośą godziwą, przepywy pieniężne oraz zabezpieczenie inwestycji netto w podmiocie zagranicznym. W artykule są również ujęte podstawowe warunki, jakie muszą być spełnione dla stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń i ich zasady.

Main rules of hedge accounting are the subject of this artic1e. There is a short eaplanation of the three types of hedges: cash flow hedge, fair value hedge and hedges of net investment in foreign operations. The main criteria for hedge accounting are presented in the paper.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashley L., Bliss R, Financial Accounting Standard No. 133 - The reprieve, Chicago Fed letter, Chicago July 1999.
 2. Baker RE., V.c. Lembke, T.E. King, Advanced FinancialAccounting, McGraw-Hil.l1996. 3. Bennett D., Ryzylw walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 3. Blankley A., Schroeder R, Accounting For Derivatives Under SFAS No. 133., "Mid-Atlantic Journal of Business", March 2000, v36 i1 p17.
 4. Bloom R, Fuglister J. An overview of FASB statement 133- Accounting for derivative and hedging activities, Ohio CPA Journal, Columbus, Jan-Mar 1999.
 5. Drab M., D. Sowińska-Kobelak:, Instrumenty pochodne - zarys aspektów prawnych i rachunkowych, "Monitor Rachunkowości i Finansów nr 5, 2001.
 6. FAS 133, Accounting for derivative Instruments and hedging activities.
 7. Ittoop V., Kawaller IG., Implementing FAS 133: From teory to practice, "1MA Journal", Atlanta, Sep/Oct 1999.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1999.
 9. Jajuga T., Słoński T., Rynek kapitałowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Lange , Wrocław 1997.
 10. Jensen D.L., E. N. Coffman, R. G. Stephens, TJ. Bums, Advanced Accounting, McGraw-Hill 1994.
 11. MSR 39 Instrumenty finansowe ujmowanie i wycena.
 12. Ostaszkiewicz A. Instrumenty finansowe, "Rachunkowość" nr 12/1999, nr 1/2000.
 13. RMF z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
 14. Smithson Ch. W., C.W.Smith jr, D.Sykes Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 15. Wilson A.C., Waters G., Bryan BJ., The decision on derivatives, "Jouma1 of Accountancy", Nov 1998 p24(l).
 16. Woelfel Ch.J., Rachunkowość banku, jak rozumieć i stosować standardy i regulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 17. Reczek A., Lachowski W., Financial Reporting: Polish GAAP v lAS - Ties that - don 't bind, "Accountancy", London, Jan 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu