BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duda Jerzy
Tytuł
Wartość zabytkowa bruków miejskich
Historic Value of Urban Pavement
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 23-31
Słowa kluczowe
Zabytki, Krajobraz kulturowy, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, Drogi, Materiały budowlane, Materiały konferencyjne
Monuments, Cultural landscape, Restoration of historic units, Road, Building materials, Conference materials
Uwagi
streszcz., Zsfg., summ.
Abstrakt
Nawierzchnie brukowe zaliczane są do zabytków techniki drogowej, dlatego powinny być objęte ewidencją zabytków kultury. Autor przybliżył zasady prowadzenia ewidencji zabytków techniki i sposób oceny ich wartości historycznej. Przedstawił także metodę analizy wpływu zabytkowych nawierzchni komunikacyjnych na wnętrza urbanistyczne w kontekście architektury krajobrazu.

Boulder pavements are numbered among monuments of road and they should be recorded in evidence of technical monuments. The rules of keeping evidence of technical monuments and of assessment of their historical value are described. The method of analysis of the influence of historic pavement on urban interior is presented in brief. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu