BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frendzel Maciej, Turzyński Mikołaj
Tytuł
Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po raz pierwszy - regulacje Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1
First - time adoption of Intrnational Accounting Standards - regulations of International Financial Reporting Standard No 1
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 18, nr 74, s. 19-31, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość, Bilans przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial statements, International Accounting Standards (IAS), Accounting, Enterprise’s balance, International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ., Zawiera tabelkę: Wyjątki fakultatywne przy sporządzaniu bilansu otwarcia
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony problematyce przechodzenia z krajowych (lub innych) regulacji rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Omawia istotę regulacji zawartych w MSSF nr 1 "Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy" oraz ich wpływ na praktykę rachunkowości. MSSF nr l ma szczególne znaczenie w kontekście przygotowań do powszechnego stosowania MSR od 2005 r. przez europejskie spółki publiczne w związku ze strategią Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości.

An article deals with issues concerning adoption of International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards for the first time. It discusses the main points of IFRS 1 and its influence on practice. The IFRS l has significant character in context of IASs and IFRSs adoption by 7000 European public companies.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Podstawy do konkluzji dla MSSF 1, Basis for Conclusions on International Financial Reporting Standard IFRS 1 First - time Adoption of International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board, Londyn, 2003.
  2. ED 1 First - time applications of International Financial Reporting Standards, Exposure Draft, International Accounting Standards Board, Londyn 2002.
  3. ED 1 First - time applications of International Financial Reporting Standards, Draft Implemetation Guidance, International Accounting Standards Board, Londyn 2002.
  4. Przewodnik po Implementacji MSSF 1, Guidance on Implementing IFRS 1 First time Adoption of International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board, Londyn, 2003.
  5. IFRS 1 First - time Adoption of International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board, Londy!), 2003.
  6. Ignatowski R., Rachunkowo polska w perspektywie stosowania Mi dzynarodowych Standardw Rachunkowoci w krajach Unii Europejskiej, [w:] M. Walczak [red.], Mi dzynarodowe i polskie regulacje rachunkowoci w praktyce, Difin, Warszawa 2003.
  7. Interpretacja Staego Komitetu ds. Interpretacji" Zastosowanie po raz pierwszy MSR jako podstawy rachunkowoci", nr 8 , Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci 2001, IASB, SKwP, Warszawa 2002.
  8. Jarugowa A., Mi dzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowoci, [w:] A. Jarugowa, T. Martynik [red.], Komentarz do ustawy o rachunkowoci, Oddk, Gdask 2002.
  9. Jarugowa A., Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie rachunkowoci, "Rachunkowo " nr 3 z 2000.
  10. Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci 200], IASB, SKwP, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu