BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kabalski Przemysław
Tytuł
Stosowanie cen transferowych a wymogi prawa bilansowego i podatkowego
Transfer Pricing Application and Accounting and Tax regulations
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 18, nr 74, s. 58-71, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Ceny transferowe, Prawo podatkowe, Prawo bilansowe
Transfer pricing, Tax regulations, Balance law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym tematem artykułu jest wpływ transakcji z jednostkami powiązanymi na pozycję finansową i wynik finansowy jednostki prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Ceny w transakcjach między podmiotami powiązanymi, czyli transferowe, są często wykorzystywane jako narzędzie manipulowania wynikiem finansowym. Proceder ten stosują na dużą skalę przede wszystkim korporacje ponadnarodowe. W artykule przedstawiamy przesłanki i skutki stosowania cen transferowych, a także wymogi przepisów prawa i standardów rachunkowości w odniesieniu do transakcji jednostek powiązanych. W końcowej części artykułu oceniamy aktualne regulacje oraz prezentujemy propozycję rozwiązań w zakresie ujęcia transakcji jednostek powiązanych w rachunkowości.

The main subject of the article is the impact of related parties transactions on the financial position and financial performance presented in the financial statements. Prices for transactions between related parties (i.e. transfer prices) are often used as a means of manipulating the profit and loss s account. Such practices are widely used, mainly by multinational corporations. The article presents reasons and consequences of transfer pricing as well as tax and accounting regulations of related parties transactions. The last part of the paper presents the criticism of current regulations and a proposal of accounting treatment of related parties transactions in accordance with economic reality
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kabalski P., Ceny transferowe w korporacjach ponadnarodowych (opracowanie polskojęzyczne raportu ISAR UNCT AD ONZ), Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 1998, nr 45.
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 2001.
  3. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mettessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju rachunkowości. Studium Metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu