BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewski Stanisław
Tytuł
Fundacja Otwartego Muzeum Techniki ku ochronie aktywnej dziedzictwa technicznego
Foundation of Open Museum of Technology towards Active Prevention of Technical Heritage
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 107-130, fot., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kulturą, Fundacje, Muzea, Bezpieczeństwo obiektów, Działalność gospodarcza, Materiały konferencyjne
Cultural management, Foundation, Museums, Objects' safety, Business activity, Conference materials
Uwagi
streszcz., Zsfg., summ.
Abstrakt
Referat poświęcono Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu. Autor przedstawił ideę Fundacji, jej organizację, cele i formy działania oraz sposoby pozyskiwania środków na działalność statutową. Przedstawił także dokonania w zakresie popularyzacji idei ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego. Autor zwrócił uwagę na korzyści stałej współpracy z założycielami Fundacji, z właścicielami lub użytkownikami zabytkowych dóbr kultury technicznej, a także na konieczność wiązania działalności statutowej Fundacji z zadaniami gospodarczymi lub marketingowymi podmiotów gospodarczych wspierających Fundację. Publikację uzupełniają wybrane fotografie związane z działalnością Fundacji.

The idea of the Foundation of Open Museum of Technology, its organisation, purposes and forms of activity, methods of gaining funds for its statutory activity have been presented. Achievements in terms of prevention and popularisation of the idea of preventing industrial and technical heritage have been presented. Fields of economic activity of the Foundation, the necessity of co-generating economic activities with its statutory tasks have been discussed. Attention has been put to advantages of constant co-operation with the Foundation founders, owners or users of the monumental values of technical culture, to the necessity of linking the Foundation statutory tasks with the economic or marketing tasks of the firms supporting the Foundation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu