BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Marcin
Tytuł
Utrata wartości aktywów - wymogi polskiego prawa bilansowego na tle rozwiązań międzynarodowych
Assets Impairment - provisions of the Polish Accounting Act in the context of international principles
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 18, nr 74, s. 85-99, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Majątek trwały, Zasady rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o rachunkowości, Prawo bilansowe
Tangible property, Accounting principles, International Accounting Standards (IAS), Accounting Act, Balance law
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł omawia zapisy polskiej ustawy o rachunkowości dotyczące problematyki trwałej utraty wartości w kontekście regulacji międzynarodowych (MSR 36). Autor podejmuje próbę interpretacji tych zapisów w aspekcie nadrzędnych zasad rachunkowości, starając się wskazać przesłanki oraz kryteria ujmowania i wyceny utraty wartości aktywów.

This article analyses provisions of the Polish Accounting Low concerning assets impairment in the context of IAS 36. The Author has interpreted these provisions trying to indicate reasons and the criteria of recognition and measurement of assets impairment on the bases of the main accounting rules.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adopting IFRS - A step by step illustration oj transition to IFRS, PWC, 2003.
 2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, EU Financial Reporting Strategy: the way Jorward, Brussels, 13.06.2000, COM(2000)359.
 3. Frendzel M., Utrata wartości aktywów w świetle regulacji międzynarodowych i amerykańskich, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 7 (63), Warszawa 2002.
 4. Michalak M., Utrata wartości aktywów trwałych - nowe zadania dla rachunkowości zarządczej i controlling, w "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 12/2002, Infor, s. 27-34.
 5. Michalak M., Trwała utrata wartości - problem czysto teoretyczny czy też praktyczny (w:) Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsc, prac. zb. pod red. S. Sojaka, Toruń 2003, s. 445-456.
 6. MSR 36 Utrata wartości aktywów, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001
 7. .7. MSR 2 Zapasy, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
 8. Nobes C., Asset Measurement Bases in UK and IASC Standard, CAET, London, 2001.
 9. Sobańska 1., Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 13 (69), Warszawa 2003.
 10. Ustawa z dn. 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 113, poz. II 86).
 11. l1. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 200l.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu