BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Znaczenie innowacji w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej
Essence of Innovation in Enerprises of the EU Member States
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s. 69-80, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Globalizacja rynków, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Enterprise innovation, Globalization of markets, Enterprise management, Enterprise value measures, Company on the international market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań na temat "Innowacje w 2002 r.: doświadczenia i priorytety europejskich kierowników" przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w dawnych państwach członkowskich UE. Wyniki te zobrazowano za pomocą następujących mierników: a) udziału obrotów przedsiębiorstwa, pochodzących z nowych lub odnowionych produktów (wyrobów i usług), wdrożonych w ciągu dwóch lat, w obrotach ogółem b) udziału inwestycji przeznaczonych na innowacje produktowe, procesowe lub organizacyjne, w ogólnych nakładach inwestycyjnych, c) koncentracji działań kadry kierowniczej w dziedzinie rozwoju nowych produktów, nowych procesów produkcyjnych lub nowych zmian organizacyjnych, d) sposobów dostępu do rozwiniętych technologii, najważniejszych dla danego przedsiębiorstwa. Na tle wyników tych badań można stwierdzić, że przedsiębiorstwa w państwach członkowskich UE powoli wzmacniały swoją działalność innowacyjną, bowiem: 1) rosła świadomość kadry kierowniczej co do roli innowacji w rozwoju przedsiębiorstw; 2) udział nowych lub odnowionych produktów wprowadzonych w badanych latach wzrósł o 2 punkty procentowe; 3) udział inwestycji skierowanej na innowacje przez wszystkie przedsiębiorstwa zwiększył się nieznacznie, osiągając przeciętnie 1/4 inwestycji przedsiębiorstw. Kategoria "dużych inwestorów" w innowacje zwiększyła się o 2 punkty procentowe i wyniosła 18 procent 4) przedsiębiorstwa przemysłowe wyróżniały się 32 procent udziałem inwestycji przeznaczonych przeciętnie na innowacje. Większą aktywnością cechują się także przedsiębiorstwa eksportujące i młodsze

In the article the author presents an essence of innovation being an important condition of development of each economy and each economic unit, on the basis of top management opinions of enterprises in 15 EU Member States. The author draws the attention to the following points: a) share of turnovers of enterprise from new or renewed products implemented within two last years; b) share of investments into product, process or organisational innovation; c) concentration of activities of top management in the field of development of new products, new production processes or new organisational changes; d) manner of access to the high technology, the most important for enterprise. Opinions of top management described in the article give a possibility to create the following shape of innovation enterprise in the European Union: 1) From the point of view of percentage share of turnovers from new or renewed products implemented within two last years - it is a small or medium enterprises acting in the services sector, new (on the market till 10 years), exporting up to 50 procent of the own production; 2) Taking into consideration a percentage share of investments into product, process or organisational innovation - it is an enterprise which belongs to the industry sector, employing 250 employees or more, new - on the market from 0 to 10 years, exporting up to 50 procent of own production; 3) From the point of view of grade of concentration of works towards innovations for new products, production processes or organisational changes - it is enterprise acting in the field of construction, trade or services, employing from 20 to 49 employees, acting on the market -from 11 to 30 years, not exporting the production; 4) In the field of preferred, the most important manners of access to the developed technology - often it is an enterprise for which the most important manner of access is a co-operation with contractors, acting in the trade sector, employing from 20 to 49
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J. (2004), Wiedza i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, (w:) Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, praca zbiorowa pod red. naukową Hejduk L, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa
  2. Baruk J. (2004a), Dylematy zarządzania działalnością innowacyjną, (w:) Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. Knosali R., WNT, Warszawa
  3. Green Paper on Innovation (1995), European Commission, December
  4. Innobarometer 2002 (2003), European Commission 2003, Directorate-General for Enterprise, EUR 17057
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu